Fredag 1. oktober trådte det nyvalgte storting sammen for første gang. De 169 kvinner og menn fra 19 valgdistrikter, var samlet til å prøvesitte sine plasser i landets riksforsamling.

Mandag 11. oktober foretar HM kong Harald 5. den høytidelige åpning av det 166. Storting, og derved er en ny fireårsperiode i folkets tjeneste i gang.

Valgets resultat endte opp med 100 mandater til den politiske «venstreside» og 69 mandater til «høyresiden». Med et slikt resultat, har folket sagt at de ønsker en endret politikk, en politikk som vil komme alle til gode. Mengden av krav som allerede er oversendt til de som er i ferd med å meisle ut en politisk plattform for landets fremtidige regjering, viser klart at en endring av den politikk som har vært ført de siste åtte år, er både forventet og etterlengtet.

Pensjonistforbundet har som landets desidert største interesseorganisasjon for pensjonistene i Norge, også overlevert våre krav. Med bakgrunn i de svar som ble gitt i forbindelse med trygdeoppgjøret 2021. Ikke minst har de tilbakemeldinger vi fikk under valgkampen, gitt Pensjonistforbundet god grunn til å håpe på at det blir lagt til rette for en god og trygg utvikling for landets eldre og pensjonister. Blant Pensjonistforbundets krav finner vi: - Forhandlingsretten tilbake. - Styrking av kommuneøkonomien. - Refusjonsordning i tannhelsen. – Fremdrift og resultater av reformen «Leve hele livet» og naturligvis, en videreutvikling av de gode prinsipper for pensjonsdannelsen som ble lagt våren 2021.

Pensjonistforbundet på alle nivå, er opptatt av å oppføre seg som skikkelige godt voksne. De aller fleste av oss, har gjennom et langt liv vært vant til å gjøre vårt beste for å utføre de oppgaver vi har fått beskjed om å gjøre og holde de løfter vi gir. Med slike gode prinsipper i bunnen, er det naturlig for oss å forvente at også andre gjør sitt beste for å holde sine løfter overfor oss.

Med vårens samtaler og resultater godt i minnet, samt de mange gode svar vi fikk under valgkampen, bør Pensjonistforbundet se relativt lyst på de eldrepolitiske samtaler vi skal ha med politikerne videre. Ikke minst bør vi se frem til gode samtaler og forhandlinger ved det bordet der pensjonistenes økonomiske vilkår og sosiale forhold blir tilrettelagt. Vi gleder oss til konstruktive samtaler og forhandlinger.

Les også

Er eldreomsorga gløymd i valkampen?

Les også

Dei eldre kjem lite med i kommunestyra

Les også

Hva er det med eldreomsorgen?