Det opplyses i en pressemelding fredag.

– Vi antar at Consto vil legge opp til rask oppstart, noe som er viktig for oss, fordi fundamenteringsarbeidene bør utføres mens vannmengden i elva er på det laveste, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

Det var to tilbydere som konkurrerte om oppdraget. Consto Anlegg Midt AS var knappe to millioner kroner billigere enn Gjermundshaug Anlegg.

Oppdraget inkluderer alle arbeidene med brua med unntak av ståloverbygningen, som leveres av Prodtex Industri AS.

I tillegg til selve brua omfatter oppdraget stabilisering av kvikkleire med motfylling og erosjonssikring, pelefundamentering og bygging av to landkar og tre brusøyler (derav en med spuntkasse i elva Driva), all veibygging og riving og fjerning av de to eksisterende bruene.

Kontrakten med Consto skal signeres etter at karenstiden er utløpt mandag 13. februar.