Mesta og Veidekke har fått kontraktene på drift og vedlikehold av fylkesveiene på Nordmøre de neste fem årene.

Møre og Romsdal fylkeskommune, som er byggherre, melder at kontraktene har en verdi på totalt 638 millioner kroner.

Anbudskonkurransene ble lyst ut tidligere i år, og kontraktene handler om sju hovedprosesser: Tunneler, vedlikehold av drens- og avløpsanlegg, veidekke, renhold og grønt, bru og kai, vinterdrift, styring og administrasjon.

Dette er kontraktene:

  • Ytre Nordmøre: Mesta skal fra 1. september 2022 og i fem år drifte og vedlikeholde alle fylkesveiene i området; 479 km vei og 13 km gang- og sykkelvei. Prisen på kontrakten er verdt 352 millioner kroner.
  • Indre Nordmøre: Veidekke skal fra 1. september 2022 og i fem år drifte og vedlikeholde alle fylkesveiene i området; 444 km fylkesvei og 12 km gang og sykkelvei. Prisen på kontrakten er 286 millioner kroner.

Kartene under viser kontraktsområdene:

Mesta

  • Norges største entreprenørkonsern innen drift og vedlikehold av vei.
  • Selskapet har over 1.700 ansatte og omsetter for over 5 milliarder kroner årlig.
  • Er eid av den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Veidekke

  • Er blant de største entreprenørene i Skandinavia. Har hovedkontor i Oslo, og virksomhet i Sverige og Danmark.
  • Selskapet har 7.800 ansatte om omsatte for 37,5 milliarder kroner i fjor.
  • Konsernsjef er Jimmy Bengtsson.