(Tønsbergs Blad): Vet du for eksempel hva som er seksuell trakassering på et julebord? De aller fleste av oss vet godt hvor grensene går i forhold til hvordan man skal oppføre seg med jobbkolleger – når vi har null i promille.

Etter hvert som promillen stiger, er det noen som ser ut til å glemme helt hvilke spilleregler som gjelder.

Her er en viktig påminnelse: Husk at julebordet er en del av jobben.

I henhold til loven om seksuell trakassering må følgende vilkår være oppfylt:

■ Det må foreligge en «seksuell oppmerksomhet».

■ Oppmerksomheten må være «uønsket».

■ Oppmerksomheten «må ha som formål eller virkning» og den må være «krenkende skremmende, fiendtlig, nedverdigende ydmykende eller plagsom».

Serverer humoristisk video-påminnelse

Også politiet har et stort fokus på julebordsesongen og utelivet i flere uker inn mot jul. Erfaringsmessig er det flere uønskede hendelser som de involverte i ettertid vil angre dypt på. De aller fleste er knyttet til for store inntak av alkohol.

Til året sesong har Nettpatruljen i Sør-Øst politidistriktet laget en humoristisk video med fokus på hva det ikke lønner seg å gjøre før, under og etter julebordet. I video får tre menn servert en meny med alt det politiet ikke anbefaler, og hva det koster hvis folk likevel gjør dumme valg.

Se videoen her:

Politiets «prisliste»

Videre lister nettpatruljen opp hva man risikerer dersom man ikke klarer å holde seg på riktig side av loven:

  • Drikking på offentlig sted: 2.500 kroner
  • Urinering på offentlig sted: 6.000 kroner
  • Ordensforstyrrelse: Inntil 10.000 kroner
  • Kroppskrenkelse: Anmeldelse og bot på 10.000 kroner
  • Brudd på politiets pålegg: Inntil 13.000 kroner

Også politiet i Trøndelag har tatt for seg julebordsesongen på sin Facebook-side.

En sesong der rekordmange oppgir at de skal på julebord med jobben, ifølge en fersk undersøkelse.

I den forbindelse går politiet ut med følgende råd:

  • Dersom dørvakta nekter deg inngang, godta dette.
  • Dersom politiet gir deg et pålegg, vær vennlig å etterkom dette. Det er straffbart å ikke etterkomme politiets pålegg.
  • Uønsket seksuell oppmerksomhet er ikke greit. Hvis du ser eller opplever noe som ikke er greit, oppfordrer vi til å si ifra. Nei betyr nei.

Hit kan du klage

Men tilbake til seksuell trakassering.

For snart to år siden ble det innført en ordning der alle som mener seg utsatt for seksuell trakassering kan rapportere hendelsen til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Hvis nemnda finner det bevist at det har skjedd en seksuell trakassering på julebordet, kan både den som har trakassert, og også arbeidsgiveren, ilegges oppreisning- og erstatningsansvar.

7. november i år ble en arbeidsgiver felt for ikke å ha gjort nok i en sak som handlet om dette temaet, skriver nemnda på sine hjemmesider. Arbeidsgiveren brøt sine plikter, og fulgte ikke opp varselet godt nok.

«Dersom ein vert kjend med slik framferd, vert plikta til arbeidsgjevar skjerpa. Arbeidsgjevar må i slike tilfelle gripa fatt i problema, utgreia kva som har skjedd og koma fram til ei løysing. Arbeidsgjevar må visa at ein tek den som påstår seksuell trakassering på alvor og setja i verk tiltak som er eigna til å ivareta vedkomande sine behov», skriver nemnda i avgjørelse.

Ti gode råd

Stig Berge Matthiesen, professor ved Handelshøyskolen BI, har tidligere laget ti gode råd som vil sørge for at julebordet eller julefesten på jobben blir en suksess både for ansatte og lederne:

1. Kos deg, men husk den gyldne middelvei.

Det er forskjell på det å være bedugget og ende opp med flatfyll. Kan du stå for dine handlinger når du er vel tilbake i jobbhverdagen?

2. Prøv å ha minst mulig usnakket med kolleger før julebordet.

Julebordet er IKKE en arena for å avklare skuffelser og frustrasjoner, og at det usagte ord endelig skal bli sagt.

3. Ikke ta medarbeidersamtalen på julebordet.

At sjefen er for lite tilgjengelig i hverdagen er ingen holdbar unnskyldning for å gi ham eller henne en lekse eller si «et sannhetens ord» når du endelig har sjansen. Har du ikke rukket å ta høyst påkrevde samtaler med sjefen så vent til etter julebordet.

4.Vanlig høflighet og takt og tone gjelder også på et julebord.

Aggressiv skriking, fornærmelser eller overskridelser av kroppslige intimitetssoner (les: tafsing) kan ikke bagatelliseres bort med at promillen har skylden.

5. Av barn og fulle folk får en høre sannheten, sies det. Dette stemmer ikke.

Det er kun den høyst subjektive sannheten eller oppfatning man får høre av den påseilete person. Alkohol kan dempe eller fjerne helt nødvendige bremseklosser.

6. Husk at du representerer bedriften når du er ute på fest på offentlig sted.

Det finnes en klar grense. Slosskamper, vold, hærverk eller seksuelle utskeielser på offentlig sted skader bedriftens omdømme.

7. Ledere setter ofte tonen for festen og enda mer enn vanlig må ansatte sørge for å opptre ansvarlig.

Sinne eller ukritiske kommentarer mot ansatte slår ekstra sterkt ut når det er en leder som opptrer kritikkverdig, rett og slett ved at ledere har mer makt og innflytelse.

8. Julebordet er ikke stedet for å markere tilfredshet og mindre tilfredshet med de ansatte.

Unngå å gi ansatte graderte gaver etter årets innsats.

9. Spontane taler i beruset tilstand skal du være forsiktig med.

Er talen skrevet på forhånd, forhåpentligvis i edru tilstand, er det langt lettere å lande på begge beina. Husk også at et skjevt eller sårende ord oppleves langt mer krenkende med mange tilhørere.

10. Be kolleger om hjelp.

Dersom du har negative erfaringer med tidligere julebord på grunn av alkohol, kan det være lurt å avtale med en betrodd kollega som kan gi deg beskjed når du har fått i deg nok, og det er på tide å dra hjem.