Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det bestemt hvem som skal bygge E39

Entreprenøren Bertelsen & Garpestad AS har vunnet anbudskonkurransen om å bygge ny E39 mellom Betna og Hestnes i Heim kommune.

Entreprenørselskapet var en av tre leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var Bertelsen & Garpestad AS som hadde best forhold mellom pris og kvalitet.

– Jeg er fornøyd med konkurransen. Vi har hatt tre kompetente leverandørgrupperinger som alle var innenfor styringsrammen vår i sine endelige tilbud, sier prosjektleder i Statens vegvesen Odd Helge Innerdal i en pressemelding tirsdag.

Bertelsen & Garpestad er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en konkurransesum på cirka 668 millioner kroner eksklusiv moms. Tilbudssummen på cirka 798 millioner kroner pluss moms ligger innenfor Statens vegvesens styringsramme for prosjektet.

De to andre tilbyderne var Arbeidsfellesskapet Syltern Metrostav og Hæhre Entreprenør.

Totalentreprise

Oppdraget skal gjennomføres som totalentreprise, og Bertelsen & Garpestad har med seg Veidekke Entreprenør AS som underentreprenør på konstruksjon og Sweco Norge AS som ansvarlig prosjekterende.

I tillegg til pris ble det også gjort en merverdivurdering. Disse elementene ble vurdert og verdsatt:

- Tilbydernes plan for gjennomføring av oppdraget

- Organisering og tilbudt nøkkelpersonell

- Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet

- Anleggets kvalitet

12,8 kilometer

Klagefristen for tilbyderne er 22.oktober. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med Bertelsen & Garpestad etter at denne fristen har gått ut.

E39 Betna-Hestnes er en del av strekningen E39 Betna – Stormyra. Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av 12,8 kilometer ny to-feltsveg mellom Betna og Hestnes i Heim kommune.

Vegen vil få en strekning på cirka ni kilometer med fartsgrense 90 km/t. I tillegg til vegbyggingen består anlegget av 12 konstruksjoner med lengde fra elleve til 136 meter. Arbeidet skal utføres som totalentreprise der prosjekteringen inngår i leveransen.

Reduserer reisetiden

E39 Betna–Stormyra er en samlet utbygging av tre strekninger som vil gi 26 kilometer ny veg med gul midtlinje. Den nye vegen vil redusere avstanden mellom Betna og Stormyra med fem kilometer og reisetiden med sju minutter. Prosjektet er en del av ferjefri og utbedret E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

E39 Hestnes–Leirvika (over Valsøya) åpnet allerede i 1993 med 7,5 meter vegbredde og gul midtlinje. Ny veg mellom Renndalen og Staurset ble åpnet i 2010 med 8,5 meter vegbredde og gul midtlinje. de nye utbyggingene skal være ferdig i 2025.

Sett bort fra disse to strekningene er dagens E39 mellom Betna og Stormyra dårlig egnet som europaveg på grunn av smal veg uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler. Ny og utbedret veg vil gi større forutsigbarhet for trafikantene, og spesielt for langdistansetransporten. Det vil bli færre trafikkulykker, spesielt på grunn av viltpåkjørsler.

Kommentarer til denne saken