Dei siste par ukene har gjennomsnittsalderen for personer som har testet positivt på korona i Møre og Romsdal, økt fra 19 år til 36 år.

Det bekymrer helseforetakets administrerende direktør Øyvind Bakke. Han peker i en pressemelding tirsdag ettermiddag på at høyere alder gir større risiko for å utvikle alvorlig sykdom og dermed behov for sykehusinnlegging.

– Vi har en situasjon i Møre og Romsdal, og særlig på Sunnmøre, med en rask økning i tallet på innleggelser av koronapasienter. Planlagt aktivitet går som normalt, men vi frykter flere innlegginger og har derfor økt beredskapen ved Ålesund sjukehus, sier Bakke.

Full intensivavdeling

Bakgrunnen for at sykehuset er satt i grønn beredskap er høyt koronabelegg og full intensivavdeling.

– Vi følger situasjonen tett og gjør fortløpende vurderinger av sykehusdriften slik at vi hele tiden sikrer et forsvarlig helsetilbud. Dersom vi må utsette utredninger eller operasjoner, er det fordi det er vurdert som faglig forsvarlig, men likevel beklagelig, sier Bakke.

Helse Møre og Romsdal hadde per 30. november totalt 14 koronapasienter innlagt. Flere av de uvaksinerte pasientene er så dårlige at de får intensivbehandling.

Ledelsen ved Ålesund sjukehus gjør – ifølge helseforetakets pressemelding – fortløpende vurderinger av behov for tiltak. Foreløpig går planlagt aktivitet ved sykehuset som normalt.