Nå blir det forkjørsvei ut til øyene

Nå blir det forkjørsvei ut til Langøya, Hasløya og Honningsøya. – Et flott trafikksikringstiltak, sier ordfører Ingrid Ovidie Rangønes.