Statsforvalteren i Møre og Romsdal melder onsdag at det nå er opprettet en ny funksjon som gjør det enklere å klage på barnevernet.

«På Statsforvalterens nye side kan barn og ungdom sende inn telefonnummer, navn og postnummer. De trenger ikke å skrive noe om hva de vil klage på. Så tar ansvarlige på barnevernsområdet hos Statsforvalteren kontakt med dem», skriver Statsforvalteren i Møre og Romsdal i pressemeldingen.

Liv Aasen, som er fagleder for barnevernsområdet hos Statsforvalteren, forteller at de skal passe på at barnevernet gjør jobben sin.

– Den viktigste oppgaven vår er å følge med på at barnevernet følger lover og regler. Derfor kan barna klage til oss, sier Aasen, og legger til at målet er at barn som er i kontakt med barnevernet skal få det bedre.

Temaene kan ifølge Aasen være for eksempel at barna ikke blir hørt av barnevernet, at familien deres ikke får nok hjelp eller at de ikke har det bra i fosterhjemmet eller på institusjonen der de bor.

Barn som er i kontakt med barnevernet skal alltid kunne få snakke med sin kontaktperson der.

– Samtidig vet vi at det noen ganger kan være vanskelig å si ifra. Da kan barna ta kontakt med oss som jobber hos Statsforvalteren. De kan også klage selv om de har fylt 18 år, sier Aasen.

I noen saker kan Statsforvalteren bestemme at barnevernstjenesten eller institusjonen skal gjøre ting annerledes, eller tilby barna en annen type hjelp.