Én kommune er både best og verst – se skattetallene for Nordmøre

Én kommune har det høyeste snittbeløpet på penger til gode og det høyeste restskattbeløpet per innbygger av alle nordmørskommunene.