Statens vegvesen har nærmest konstruert problem knyttet til Romsdalsaksen, mens problematiske sider ved Møreaksen som den 330 meter dype og 15 km lange undersjøiske tunnelen i et aktivt jordskjelvområde blir omtalt som verdens sikreste. Julsundbrua er også krevende, og dimensjoneringen med 4-felts motorveg behøves på grunn av stabilitet – ikke trafikkmengde!

Kravet om 75 meters seilingshøyde for den påtenkte brua som del av løsningen til Romsdalsaksen virker sært når kravet for Julsundbrua er 65 meter. De største turistbåtene sin tilkomst til Åndalsnes er begrunnelsen, og da er det bra at alternative løsninger finnes.

Merkelig forslag

Vegvesenet sitt forslag om ny bru over Tresfjorden, ganske nær den som allerede finnes, er også merkelig. Brua har kapasitet til mer enn dobling av trafikken, og når etaten adresserer den unødvendige kostnaden til Romsdalsaksen er det grunn til undring. Om Møreaksen bygges medfører det et behov for ny veg mellom Vik og Tresfjordbrua, men tross det er ikke kostnaden adressert til Møreaksen.

De gamle kirkene på Giske og i Borgundgavlen skaper ingen problem ved at veger er nær de gamle kirkene. I Borgundgavlen er det funnet rester fra flere kirker, og den som finnes nå ble bygget på restene fra en av de, og med historie lengre tilbake i tid enn kirka på Veøy.

På Giske går det veg 20-30 meter fra kirkeveggen. Kirkene ble plassert der de ligger grunnet gunstig plassering og tilkomst. På Veøy vil en trase langs sydsiden være skånsom i forhold til kirka og prestegården som jo ligger på det vernede området på nordsiden, og med en 70 meters høy skogkledd ås som skille.

Alternative løsninger

Romsdalsaksen er mulighetenes akse, og det kan illustreres ved at det finnes alternative løsninger. Det har ikke Møreaksen for omtalte undersjøiske tunnel og brua.

En senketunnel med bredde 50-100 meter og dybde 20 -30 meter vil med 5% stigning på begge sider tilsvare en total lengde på godt under 1500 meter - dvs mindre enn 1/10 av Tautratunnelen i dybde og lengde. Slik jeg oppfatter det, ligger forholdene godt tilrette for denne løsningen langs RA-traseen.

Senketunnel eller sluse

Mulighetenes akse kan også benytte løsning med sluse som kan åpnes og lukkes for store båter. Åpningstiden reduseres jo, men bare en brøkdel i forhold til fergedrift. Romsdalsaksen kan gjøre ny E39 kortere, flatere, raskere og mye billigere enn konkurrenten.

I samspill med E136 kan Romsdalsaksen som E39 skape kompakte, fleksible og effektive løsninger for stamvegene både ved senketunnel eller sluse.

Les også

Feil på feil på feil om Møreaksen

Les også

Alvorlig av Statens Vegvesen

Les også

Vegvesenet hører på folk når Møreaksen planlegges