Storsatsingen på havvind ligner stadig mer på et luftslott. Equinor har utsatt havvindprosjektet Trollvind på ubestemt tid. Regjeringens plan for vindmøller på Sørlige Nordsjø II ligger an til å bli et gigantisk subsidiesluk. To eksempler som er talende nok for situasjonen.

La oss starte med litt fakta først. I fjor ble det produsert 146 Terrawattimer (TWh) elektrisk strøm i Norge, hovedsakelig fra vannkraft. Samme år var forbruket av strøm 133 TWh. Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen har anbefalt at det bygges ut 40 TWh ny kraftproduksjon innen 2030.

Problemet er bare at regjeringens egen fagetat, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er sterkt kritisk til denne ambisjonen. Direktoratet skriver følgende i sin høringsuttalelse: «NVE mener Energikommisjonen peker på flere riktige og viktige tiltak for å sikre og bedre energi- og kraftbalansen på sikt. NVE mener likevel at det er lite realistisk å bygge ut 40 TWh fornybar kraftproduksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft innen 2030». Diplomatisk sagt, men i realiteten ganske så drepende.

Å ha ambisiøse planer er vel og bra. Å gjennomføre dem er lettere sagt enn gjort. Det er rett og slett svært vanskelig. I etterkant av årets Ap-landsmøte kom næringsminister og nyvalgt Ap-nestleder Jan Christian Vestre med et klart løfte. En storstilt utbygging av fornybar energi skal gi oss nordmenn lavere strømpriser i løpet av det inneværende tiåret – altså før 2030.

Norsk havvind er ikke noe sesam sesam. Når det blåser – så blåser det ikke bare i Nordsjøen, men også ellers i Europa. Da er det billig strøm «over alt». Norsk vindkraft blir dermed lite lønnsom.

Vi må gjøre mye på mange plan for å hindre at kloden blir for varm. Derfor må vi ikke gi opp ideen om å anlegge mer vindkraft, både til havs og på land. Men planene må være realistiske.

Politikere fra flere partier har tatt for mye Møllers Tran. Det kan virke flott å sole seg i glansen av nye vindmøller, men vi må ikke glemme det Norge allerede er best på; vannkraften. I våre vassdrag ligger det et uforløst potensial på rundt 10 TWh, som kan bli en realitet uten at vi går på akkord med fredede elver.

Gamle turbiner og generatorer må derfor moderniseres slik at vi får mer strøm ut av hver dråpe vann. Dette bør ha prioritet nummer én, selv om det er mindre synlig for politikere med markeringsbehov. Mer norsk vannkraft vil være bra for Norge og samtidig gi et godt bidrag til den europeiske kraftbalansen. Slik kan vi best få mer strøm til en rimelig pris.

Les også

Politisk kontroll over strømmarkedet