Taper mest i landet på elbiler

Taper mest: Atlanterhavstunnelen er det bompengeselskap i landet som taper størst andel av sine inntekter på at elbilene kjører gratis. Det dreier seg om 9,8 prosent inntektstap. Foto: Bjørn A. Hansen

Taper mest: Atlanterhavstunnelen er det bompengeselskap i landet som taper størst andel av sine inntekter på at elbilene kjører gratis. Det dreier seg om 9,8 prosent inntektstap. Foto: Bjørn A. Hansen

Artikkelen er over 5 år gammel

Atlanterhavstunnelen er det bompengeselskapet i landet som rammes aller hardest av at elbiler får passere gratis.

DEL

Selskapet taper nemlig snaut 10 prosent av inntektene, mens snittet for alle norske bomselskap er én prosent.

Det kommer fram i en fersk oversikt fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Den ble laget som et svar til stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) som hadde stilt et skriftlig spørsmål til statsråden.

Han ville vite hvor mye landets bompengeselskaper taper som følge av at elbiler er fritatt for å betale bompenger.

Solvik-Olsen leverte da en oversikt over alle landets bompengeselskaper der det samlede tapet på grunn av gratis-passeringer med elbiler ble oppgitt til 78 millioner kroner basert på foreløpige tall fra selskapene for 2013.

Sett i forhold til at de 50 bompengeselskapene i fjor hadde samlede inntekter på 8.087 millioner kroner, utgjør ikke de 78 millionene mer enn 0,97 prosent av totalinntekten.

Rammes ekstra hardt

Men for Atlanterhavstunnelen er det dramatisk mye verre. Dette bomselskapet mister nemlig ti ganger mer enn gjennomsnittet av de norske bompengeselskapene.

For Atlanterhavstunnelen opererer nemlig Solvik-Olsen med et anslått tap på seks millioner kroner blank. Ut fra samlede bompengeinntekter i fjor på 61 millioner kroner, utgjør dette 9,8 prosent av totalinntektene.

Oversikten fra samferdselsministeren viser at ingen andre selskaper er i nærheten av et tilsvarende tap på elbiltrafikken.

Les også: Denne bomstasjonen har tatt inn 42,2 millioner i år

Årlig milliontap

I rene penger er det bare ett bomselskap som taper mer enn Atlanterhavstunnelen. Det er Fjellinjen som krever inn bompenger fra Oslopakke 3.

Deres elbiltap i fjor er oppgitt til 38 millioner kroner. Men med totale inntekter i fjor på 2.679 millioner kroner, utgjør ikke dette mer enn 1,41 prosent av totalinntekten.

På andreplass målt etter tapte kroner kommer altså Atlanterhavstunnelen med sine seks millioner.

Deretter følger Bergen Bompengeselskap med tap på 5,9 millioner og Trøndelag Bomveiselskap og Bomvegselskapet E39 Øysand–Thamshavn med 5,4 millioner.

Men siden disse selskapene har bompengeinntekter på noe over 600 millioner årlig, utgjør ikke dette mer enn 0,9 prosent av totalinntekten.

Les også: Hver 35. averøying har en elbil

Høyest tapsprosent

Tidens Krav har gått igjennom lista fra Solvik-Olsen og funnet at det bare er ett bompengeselskap som kan måle seg med Atlanterhavstunnelen når det gjelder tapsprosent i forhold til totalinntekt.

Det er Finnfast, som står for bompengeinnkrevingen på fastlandssambandet til Finnøy i Rogaland. De tapte i fjor 4,2 millioner på gratispasseringer med elbiler. Selskapet hadde i fjor inntekter på 43 millioner.

Det betyr at de mistet 9,7 prosent av totalinntektene, noe som er hårfint bak Atlanterhavstunnelens førsteplass på lista med 9,8 prosent.

Så følger et hopp ned til Fastlandssamband Halsnøy i Hordaland der tapet var 1,4 millioner og årsinntekten oppgitt til 22 millioner. Dette gir en tapsandel på 6,4 prosent.

Kan være overvurdert

Tapstallene Solvik-Olsen oppgir, er et anslag beregnet ut fra gjennomsnittlig inntekt per passering i det enkelte bompengeselskap.

Bompengefritaket for miljøvennlige kjøretøy omfatter også hydrogenbiler, men disse utgjør en marginal andel. Samferdselsministeren tar i svaret til Geir Pollestad høyde for at inntektsbortfallet kan være noe overvurdert, all den tid regnestykket forutsetter at elbil-eierne ville ha reist også uten et bompengefritak.

– Det er imidlertid vanskelig å vite om de ville reist med egen bil, kollektivt eller som passasjer i bil. Dette gjelder spesielt i de største byområdene hvor kollektivtransport kan være et konkurransedyktig alternativ til bil på mange strekninger. Det er også sannsynlig at det totale reiseomfanget til disse bilistene hadde vært noe lavere uten fritak, anfører Solvik-Olsen.

Les også: Elbil-erstatning ble blankt avvist

Artikkeltags