Dagen var torsdag 7. september, og Averøy pensjonistforening møttes til høstens første møte. Leder Ingar Bævre ønsket 40 pensjonister og en musikant (Evind Vestnes) velkommen.

Denne dagen var det flere «nye» pensjonister som hadde funnet veien til Anne Marits Catering, og leder Ingar uttrykte glede over dette. Forsamlingen sang Den glade vandrer som dagens første allsang, godt akkompagnert av Eivind Vestnes. Synøve Folland hadde Ord for dagen, og hun leste et dikt som het Alle er gode til noe.

Deretter var det mer allsang, før Anne Maie Folde leste et fyldig og informativt referat fra pensjonistforeningens tur til Aukra. Kasserer Alf Johan Andreassen gjorde rede for den økonomiske situasjonen etter turen.

Ett av høydepunktene var dagens quiz, satt sammen av Jorun Lyster og Synøve Folland. Quzien omfattet både lokale forhold og spørsmål fra den store verden og var passelig vanskelig, for ingen bord greide å svare rett på alt. Neste høydepunkt var smørbrød og Anne Marit gode bløtkake og - ikke minst - livlig prat rundt bordene.

Leder av eldrerådet, Åse Marie Sørvik, orienterte om arbeidet i eldrerådet og eldredagen 1. oktober. Den vil bli markert på møtet 5. oktober, og da dekker kommunen utgiftene til møtet.

Eivind Vestnes underholdt med sang og musikk og gode historier før dagen tredje høydepunkt: Dans.

Lederen takket for frammøtet og minnet om at neste møte er 5. oktober.