Fra Kristiansund pendlet 254 til Molde i 2019, og fra Ålesund til Molde 217 personer ifølge en artikkel i Romsdals Budstikke i januar -20. Fast forbindelse og derved kortere reisetid kan bidra til økt pendling, mens bilkostnader og bompenger er stikkordene for det motsatte. Oppskriften på liten pendling er lang reisetid og store reisekostnader, og for bilister er reisekostnader konsekvens av forhold som bilens kostnad, reiselengde og bompenger.

Fra «gamle Ålesund» vil en bilist i snitt kjøre 7-8 minutt utenom rushtid til den store rundkjøringen like nord for Moa. Derfra ca 7 mil med Møreaksen til Bolsønes, like øst for Molde sentrum. Siste etappe kan variere fra veldig kort til et par mil dersom det nye sykehuset på Hjelset er endelig reisemål. For flertallet blir reisetiden minst 1 time, og årlige reisekostnader omkring 150.000.-

Pendlingen mellom Ålesund og Sula er til sammenligning mangedobbelt. Drøye 2500 pendler ut av Sula, og omkring 2000 av dem til Ålesund. Litt over 1000 pendler til Sula - de fleste fra Ålesund. Årsaken er åpenbar - kort reisetid og ingen bompenger pr dato.

Økt pendling

I Ålesundsområdet vil realisering av Borgundfjordtunnelen mellom Sula og Ålesund kunne gi økt pendling og ekstrem reduksjon i reisetid som f.eks Langevåg - NTNU / Norsk Maritimt Kompetansesenter med 10 minutts reisetid, og gjerne pr buss. Nå: ca 1 time, samt 3 mil spart reiselengde tur-retur, gir gode odds målt mot en knapp hundrelapp som antatte bompenger pr passering. Bra for miljøet og lommeboka!

E39 gjennom fylket er et viktig prosjekt, men kommer i skyggen av eksportvegen E136 mellom Ålesund sentrum og Dombås. Alternativene Romsdalsaksen og Møreaksen konkurrerer om E39-status. Ifølge omfattende undersøkelser velger folket førstnevnte - politikerne hittil sistnevnte. Men, økt pendling mellom Ålesund og Molde bidrar de ikke til - grunnet reisetid og samlede reisekostnader.

Det kan imidlertid bli økt pendling fra Molde når 80-90 NAV-arbeidsplasser flyttes til Kristiansund, og langt mer motsatt veg når det nye sykehuset på Hjelset er klar til bruk. Lokalisering av arbeidsplasser med mange ansatte er viktig faktor i forhold til pendling - og like viktig som vegers traseer.

Bør skrote ideen

Pandemien har medført stor økning i bruk av hjemmekontor, og ofte med nye arbeidsmetoder som resultat. Mange tror det kan bli varige endringer som medfører redusert pendling, og derved kan påvirke nivå for bompenger i mange år.

Å tro at Møreaksen får positiv effekt på pendlingen mellom Ålesund og Molde er naivt.Effekten blir motsatt, og ikke særlig god selv etter et tiår eller to med bompenger. Reisetid og kostnader vil fortsatt være en stor demper for pendling, og for de fleste vil flytting være langt mer aktuelt dersom avstanden mellom hjem og arbeidsplass blir i største laget.

Bo- og arbeidsmarkedet har vært bærebjelken i argumentasjonen for Møreaksen, og den ideen bør skrotes først best - for den er ikke troverdig.