Strekningen Breivika i Ålesund - Vestnes - Molde er pr dato en delstrekning av E39. Det er imidlertid ingen selvfølge at samme spor skal følges. Over Romsdalsfjorden er det to aktuelle alternativ - en på hver sin side av fergens kjølvann.

Møreaksen (MA) var opprinnelig prosjektnavnet for E39 gjennom fylket. Haram, Midsund og Aukra Tunnelselskap AS ble etablert i 1986 med fastlandsforbindelse som formål. Selskapet ble senere splittet ved at Haram skilte lag. Nye løsninger ble utviklet, og for Haram er kortversjonen den nesten ferdige Nordøyvegen.

Rest-selskapet med flere nye eiere endret strategi og ble til Møreaksen AS - et smart navnevalg. Fylkeskommunen, flere kommuner og andre ble aksjonærer og fikk representanter i styret. Bånd og bindinger skapes av slike prosesser.

Minst på samme nivå

Den nye regjeringen hevder at det koster staten 1,2 mrd å halvere fergeprisene - derved 2,4 mrd å fjerne de helt pr år. Fylket bruker drøye 500 million pr år til 20 strekninger med fylkesferger. Rutene til Otrøya og Gossen har nok lavere kostnader enn gjennomsnittet - trolig 30 - 40 million.

Romsdalsaksen AS har tidligere kalkulert driftskostnadene for Tautratunnelen ved hjelp av Statens vegvesen sine maler. Resultatet ble en årlig kostnad til drift og vedlikehold ca 170 million for den 15 km lange, doble og undersjøiske tunnelen. Beløpet er på nivå med kostnadene for drift av fergene som trafikkerer Molde - Vestnes.

Julsundbrua og planlagt tunnel fra Ørskogfjellet og ned til Vik har også behov for vedlikehold. Samlet kostnad for drift og vedlikehold for alt dette + Tautratunnelen og vegsystem blir minst på samme nivå som fergedriften for de tre omtalte fergesambandene!

Ikke gratis

Oppsiktsvekkende - for her er ikke investeringene tatt med! Det er ikke gratis å bygge det som er ramset opp pluss bedre veg mellom Tresfjordbrua og Vik. Byggekostnadene blir et tosifret milliardbeløp!

Statens vegvesen (SVV) har prioritert tidsbruk og andre resurser på strekningen Ørskogfjellet - Molde, ikke Ålesund - Ørskogfjellet tross usikkerhetene for Solnørdalen, ved Valle og Brusdalsvatnet - som nå bremser fremdriften. Ny taktikk fra SVV/MA er nå å dele strekningen med den minst trafikkerte delen først!

At SVV skal ta seg av Breivika - Molde, og Nye Veier E136 fra Vestnes til Dombås er også kontroversielt. Nye Veier bestemmer rekkefølge og derved fremdrift på tildelte prosjekt. Fylkespolitikerne, NLF, NHO og andre krever at E136 skal ha førsteprioritet - ikke at Møreaksen skal presse seg foran E136.