Gå til sidens hovedinnhold

Møreaksen: Lurt å snu i tide

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent Stortingspolitikeropprop! E39 strekningen Ålesund-Molde!

Det kan bli en heftig stortingsvalgkamp i Møre og Romsdal fylke der E39 strekningen Ålesund-Molde med Romsdalsfjordkryssingen blir sentral. Utfordringen kan bli størst for stortingskandidatene fra Ap og Sp. Og kanskje vil media grave grundig i NTP-saken.

Noen velgere vil håpe på en fortsatt blå regjering. Blant disse velgerne vil Sylvi Listhaug, Frank Sve og andre, vite å posisjonere et klart alternativ med nei til Møreaksen og ja til videre utredning av E39 Ålesund - Molde. Andre velgere vil håpe på en ny rødgrønn regjering. Blant disse velgerne vil SV og flere andre partier gjøre sin stemme hørbar med nei til Møreaksen og ja til videre utredninger.

Regionalt er det ei velgerutfordring at to store partier i en ny, rød-grønn regjering er «regionalt-samstemte» med den blå regjeringen der disse går 100% inn for Møreaksen. Samferdselspolitiker Kristin Sørheim (Sp), som ikke er stortingskandidat, legger riktignok mer vekt på at Misund og Aukra skal få fastlandsforbindelse enn på andre regionale nytteeffekter. Men alternative fastlandsforbindelser for disse er ikke utredet . Ap og Sp har heller ikke åpnet for å utrede videre alternativene til Møreaksen, verken ferge alternativet eller flytebro alternativet.

Vanskelig å akseptere

At storsamfunnet ikke vil/skal foreta disse ekstrautredningene, kan bli vanskelig å akseptere for svært mange velgere i 2021. All den tid Statens Vegvesen Midt kunne utrede konklusjoner for begge på kort tid. Så et års tid eller to, har vi tid til. I mellomtiden kan det NTP-utbedres flere E39 strekninger mellom Ålesund og Molde.

Regionalt har det ikke manglet på Møreakse-motstand de siste 15 årene. Men først i 2017 kom det anerkjente, lokale forskere på banen og viste behov for kostnadskutt og videre utredninger.

Les også

Parodien Møreaksen

Les også

Parodien er det Frank Sve som står for

Les også

E39-bråket i Molde: Varsler stor trafikkbelastning med Møreaksen

I valgkampen i 2021 blir SVV sine påfølgende kostnadskutt sentrale. Når og hvordan ble folk og partier informert om at Samferdselsdepartementet allerede i statsbudsjettet for 2019, underkjente SVV sine 40% kostnadskutt - som innsparinger på E39 strekningen Ålesund-Molde? Dette er ikke innsparinger, men hovedsakelig utsatte investeringer skriver de, i brev med kopi til Riksrevisjonen. Der Veidirektoratet blir bedt om å følge opp med nye innsparingsvurderinger på hele strekningen.

40 milliarder – ikke 24

Forståelig at statens veimyndigheter må ha et 100 års perspektiv i slike veibyggingsaker. Og da koster altså E39 strekningen Ålesund–Molde rundt 40 milliarder og ikke 24 milliarder som regjeringens NTP feilaktig opererer med. Videre blir det høyst relevant å stille følgende oppfølgingsspørsmål til regjeringspartiene: Hvorfor ble ikke «hjertebarnet» Nye Veier as tildelt E39 strekningen Ålesund-Molde? Som ønsket seg denne strekningen og som i tildelingsprosessen, både konkretiserte og påpekte de samme utredningsbehovene som både forskerne og Samferdselsdepartementet hadde pekt på!

Vel, vel for sent er for sent! Men også i regionpolitikken er det lurt å snu i tide!

Godt valg til høsten!

Kommentarer til denne saken