Formålet med fergefri fjordkryssing av Romsdalsfjorden var og er fremdeles først og fremst å korte ned på strekningen mellom Kristiansand og Trondheim, og med det også strekningen mellom Ålesund og Bergsøy. Romsdalsaksen (RA) oppfyller både dette hovedkriteriet og samtidig mer eller mindre samtlige andre kriterier på en vesentlig bedre og mer fremtidsrettet måte enn tunnel traseen og omveien Møreaksen (MA). Med flytebroalternativet RA, kombinert med Terje Tovan sitt forslag mot Otrøya og Gossen, samt en naturlig (like naturlig som Kjærringsundet), legges alt til rette for en oversjøisk løsning mellom Hjelset og Hjelvika og med det også en fremtidig arm over Langfjorden. Med dette vil man faktisk kunne erstatte fem ferger med flytebroalternativet RA!

I tillegg knyttes både Kristiansund, Åndalsnes, Molde og Ålesund på alle måter best sammen med RA. Med RA oppnås også synergieffekter mellom E136 og E39 for strekningen mellom Fremstedal (Ørskogfjellet) og Hjelvika samt at RA vil som hovedåre bli inntil en mil kortere mellom Ålesund og Bergsøy, sett i forhold til omveien MA. Dvs. kortest mot flyplassen i Molde, sykehuset i Molde, samt industrien i Molde. Og som bonus så kan også RA benyttes av myke trafikanter og gjennomgangstrafikken slipper å bli sluset i en omvei, via Otrøya og gjennom Molde by/Moldes bypakke. Og dagens trafikk situasjon vil også «speiles» opp mot trafikk mengde ifbm. plassering av sykehuset på Hjelset. Tar man med at det ligger an til at samtlige tyngre kjøretøy må testes opp mot varmgang ifbm. de lange og dype undersjøiske tunnelene ifbm, MA, så vil dette både ta tid og koste dyrt på alle måter!

MA er blitt avslørt som tuftet på feil premisser og smuldrer bare mer og mer bort som alternativ. MA har rett og slett gått ut på dato som alternativ. De forutbestemte premissene som ble satt av SVV, MA & co ifbm. KVU 2011 og som de fremdeles tviholder på, er rett og slett så til de grader feilslått! Som Solan Gundersen så fint sa, «Dra meg baklengs inn i fuglekassen» SVV, MA & co her i fylket opererer faktisk på det nivået. Dessverre!

Les også

Omvei eller snarvei?

Les også

– Å bygge to løp med til sammen fire felt på dette trafikkgrunnlaget kan vel ikke kalles fornuftig?