Terje Tovan er i harnisk over at Terje Dyrseth har organisert et opprop der over 100 bedrifter med mer enn 20 tusen arbeidsplasser og rundt 100 milliarder i omsetning støtter Møreaksen. Tovan viser til at mange av bedriftene holder til langs den tenkte Møreaksen, og mener det viser at næringslivets opprop er basert på egeninteresser og sterke oppfordringer.

Terje Tovan liker ikke at dette oppropet underminerer hans egen meningsmåling om Møreaksen. Han uttalte tidligere om sin egen meningsmåling: «Vi har valgt å ta med kommuner som i større eller mindre grad påvirkes av E39-traséen. Det er i flere av disse at engasjementet og kunnskapsnivået om fjordkryssingen er størst.». Men han klandrer altså næringslivet langs samme trasé for å engasjere seg, fordi de kan ha egeninteresser i saken. Hvem kan da uttale seg? Hovedformålet med fergefri E39 er jo nettopp å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Her feiler både Romsdalsaksen og fortsatt ferge.

Terje Tovan og hans folkeaksjon «Møre uten Møreaksen» (MuM) har nylig utført en egen meningsmåling, der Tovan selv plukket ut hvilke kommuner som skulle inngå. Noe slikt er temmelig uhørt, ettersom det kreves et tilfeldig representativt utvalg for at målingen skal ha noen som helst legitimitet, og ikke minst statistisk signifikans.

Kynisk planlegging

Denne kritikken har Terje Tovan åpenbart vært forberedt på, og «har hele vegen vurdert å dra inn alle kommunene». Trinn to av undersøkelsen inkluderer derfor de resterende kommunene. Dette er minst like uhørt. Hvorfor tror Tovan at meningsmålinger og prognoser på valgdagen ikke offentliggjøres før etter at stemmelokalene er stengt? Om noen respondenter får vite hva andre har svart, så vil dette kunne påvirke hva de selv svarer.

Terje Tovan har åpenbart kynisk planlagt en slik påvirkning, og med overlegg utført meningsmålingen i to trinn, for at personene i trinn 2 skulle bli påvirket av svarene fra trinn 1. I første trinn har Tovan valgt ut de kommunene der motstanden mot Møreaksen var størst, og således påvirke svarene fra kommunene i andre trinn, der motstanden mot Møreaksen i utgangspunktet var mindre.

Til overmål har Terje Tovan og Møre uten Møreaksen i forkant av første meningsmåling rykket inn en helsides annonse i flere aviser, en annonse som dekkende er blitt kalt en svertekampanje mot Møreaksen.

I sin svertekampanje hevder Tovan at Møreaksen er en trussel mot flyplassen i Molde, og viser til flyplassen på Vigra. Det antydes et betydelig beløp i bompenger langs Møreaksen, men ingen for Romsdalsaksen. Hvis Romsdalsaksen er billigere, eventuelt også raskere enn Møreaksen, så vil vel Romsdalsaksen medføre den største passasjerflukten fra Årø til Vigra, ikke Møreaksen?

Vi har et styresett basert på indirekte demokrati, dvs. gjennom å velge noen som representerer oss. Ulike politiske partier har sin egen politiske ideologi og sine egne politiske prinsipper. Om politikerne isteden hele tiden snur etter de høyeste ropene om misnøye, da har vi et demokratisk problem.

Rasmus RAsmussen

Tovan og MuM hevder også at Møreaksen vil medføre at det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset vil tape om Møreaksen bygges. Skal vi tro på Vestnes kommunestyre, så er det dagens ferger som er årsaken til frafallet av pasienter i Molde. Når det gjelder pasientgrunnlaget, så er det derfor ferge som bør bekymre sykehuset i Molde, mens sykehuset i Ålesund bør være redd for Romsdalsaksen, som vil lede pasientene på sørsiden av fjorden nærmest rett inn hovedinngangen på Hjelset. Hvorfor er det da Møreaksen, som ingen av sykehusene bør bekymre seg for, at Terje Tovan retter sin svertekampanje mot?

Tovan og MuM mener også at handelen i Molde vil tape med Møreaksen, og viser til at landets største kjøpesenter ligger på Moa. Tovan hevder at når fergene forsvinner vil vestnesinger, raumaværinger og befolkningen på øyene gjøre storhandelen på Moa. Er det virkelig fergene som gjør at de på sørsiden av fjorden i dag ikke tar storhandelen på Moa? Romsdalsaksen vil lede all trafikk utenom Molde, og ender i en bro på Lønset nær Hjelset. Hvordan kan det være mer fordelaktig for handelen i Molde sentrum enn Møreaksen? Og hvor er MuM sin bekymring for handelsstanden i Rauma og Vestnes?

Blir til slutt gratis

Romsdalsaksen som den nye E39 istedenfor ferger over Romsdalsfjorden, vil medføre økt trafikk i Fannefjordtunnelen, som er mye nærmere Molde sentrum enn en bro til Lønset. Når broen over Langfjorden kommer vil Romsdalsaksen dessuten miste en god del av trafikkgrunnlaget, mange vil da velge dagens trasé Molde – Åndalsnes. Om det i framtiden vil være behov for å utvide Fannefjordtunnelen, så vil det behovet derfor være størst hvis Romsdalsaksen bygges. Utvidelse av Fannefjordtunnelen er fylkeskommunens ansvar, siden det er en fylkesvei og ikke en del av E39.

I tillegg kommer de gedigne ekstrakostnadene fylkeskommunen vil få med å skaffe fastlandsforbindelser til Otrøya og Aukra, som fylkeskommunen slipper å betale om Møreaksen bygges. Å si nei takk til Møreaksen vil koste Møre og Romsdal fylke enorme summer. Når bompengeperioden er over, så er Møreaksen faktisk gratis. Men det vil fergene neppe være.

Svertekampanje

For at en meningsmåling omkring alternative kryssinger av Romsdalsfjorden skal ha informasjonsverdi, forutsetter det at de som har svart faktisk vet noe om det de svarer på. Skal vi tro på avisinnleggene og kommentarfeltene er det MuM sin svertekampanje som råder. Slik som Hans-Peter Kaaresen i Sunnmørsposten, som hevder at Møreaksen er en «særdeles kostbar og utdatert omveg, under havet, via øyriket, over verdens største hengebru, og gjennom Molde by i flere rundkjøringer osv.»

Hvis flertallet av de som har svart på meningsmålingen faktisk tar totalt feil om nesten alle fakta, hva sier meningsmålingen oss da? Møreaksen går ikke gjennom Molde by i flere rundkjøringer, den går i tunnel bak sentrum. Kostnaden med Romsdalsaksen er større enn Møreaksen. Møreaksen er den raskeste traséen for flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden, dvs. lokaltrafikken. Man bygger ikke en ny vei for et lite mindretall på gjennomreise, enten det er fra Sunnmøre eller Nordmøre. Undersjøiske tunneler bygges også på Nordøyvegen, en blindvei i Ålesund kommune.

Etter først å ha blitt «foret» med en løgnaktig svertekampanje mot Møreaksen, har «folk flest», dvs. håndplukket av Terje Tovan, svart på en kynisk manipulert meningsmåling, uten at de har satt seg inn de faglige utredningene som er foretatt. De tror feilaktig at det er tre «likeverdige» alternativer. Derimot er det et stort politisk flertall, både i kommuner og fylkestinget, som går inn for Møreaksen. I motsetning til «folk flest», så har politikerne satt seg inn i de faglige utredningene.

Det er et stort politisk flertall i kommunene og fylkeskommunen som har valgt Møreaksen, basert på fakta og faglige utredninger. Kynisk manipulerte meningsmålinger utført av pressgrupper, hos personer der flertallet ikke har satt seg inn i utredningene, kan aldri overkjøre et slikt politisk flertall. Det ville vært et angrep på demokratiet.

Rasmus RAsmussen

Sylvi Listhaug sa i sin landsmøtetale at Frp skal «stå opp mot ekspertene». Det vil være en katastrofe om ignorante politikere, som Frp, skal styre basert på manipulerte meningsmålinger for å tekkes flest mulig i misnøyens mekka, framfor fakta og faglig ekspertise. Noen tror f.eks. at etter å stirre på et kart e.l. så vil klarsynet slå ned, eller på annen måte gi en åpenbaring om kostnader, reisetider og andre fakta om de ulike alternativene. Det er ganske utrolig at slike egne synsinger foretrekkes framfor faglige ekspertutredninger. Troen på egen fortreffelighet er åpenbart grenseløs.

Vi har et styresett basert på indirekte demokrati, dvs. gjennom å velge noen som representerer oss. Ulike politiske partier har sin egen politiske ideologi og sine egne politiske prinsipper. Om politikerne isteden hele tiden snur etter de høyeste ropene om misnøye, da har vi et demokratisk problem.

Det er et stort politisk flertall i kommunene og fylkeskommunen som har valgt Møreaksen, basert på fakta og faglige utredninger. Kynisk manipulerte meningsmålinger utført av pressgrupper, hos personer der flertallet ikke har satt seg inn i utredningene, kan aldri overkjøre et slikt politisk flertall. Det ville vært et angrep på demokratiet.

Les også

Næringslivets opprop om Møreaksen

Les også

Møreaksen lite framtidsrettet

Les også

Exit Møreaksen som europaveg

Les også

Møreaksen vs Romsdalsaksen: – Det er god grunn til å være skeptisk

Les også

 Espeland, trur du på dette sjølv?

Les også

Møreaksen, målinger og faglig grunnlag