Det er bare trist for de fleste møringer å lese i avisene om all svadaen som Vegetaten i Molde skriver om. Den planlagte, såkalte Møreaksen, skal bygges mellom Ålesund og Molde, koste hva den koste vil, for alternative løsninger er ikke aktuelle for allviterne i Molde. De har ikke en tanke for de som skal bruke dette monsteret og betale regningen, både byggekostnader, brukere og ikke minst vedlikehold, som blir for all fremtid, for når den er bygd, kan den heller ikke stenges eller forandres. Det er merkelig er at Vegetatene i Molde mener at de har den beste løsningen på kryssingen av Romsdalsfjorden, da må de ha noen gode prosjekter som de kan vise til, men det tror jeg det blir vanskelig å finne.

Eksportveien som det stadig skrives om, spesielt på Vestnes. En vei jeg heller vil kalle Romsdalsveien, for det er der den ligger, men brukes av Sunnmøre. All investering i vei, broer og tunneler på Vestnes og Rauma er rene lokale interesser og har ingenting med stamvei å gjøre. Tresfjordbroa er en forlengelse og en omvei for Sunnmøre og det samme er tunneler og broer i Rauma. Denne dårlige og farlige bygdeveien i Romsdal har sikkert vært rasstengt 100 ganger de 70 årene siden den ble åpnet. Siste gangen den ble stengt for alltid, var det et lite ras som tok med seg en bil og da skulle den ikke åpnes mer. Det ble satt inn ferger fra Innfjorden til Åndalsnes og varte i 2 år, så dette var en kostbar sak for hele sunnmørsindustrien. Det er merkelig at veien Innfjorden-Veblungsnes ikke åpnes som turistvei og til bruk når tunnelen er stengt.

Gutta på Molde vet best

Skodjebroa er et eksempel som ble bygget i det fineste området i Straumen, og nye hus måtte flyttes. Det var forslag om å bygge broa lenger vest, som var utenfor bebygd område og langt billigere og bedre trafikkmessig, men nei, for gutta på Molde vet best også denne gangen.

Straumsbroa var det eneste nye prosjektet på Sunnmøre og den ble selvfølgelig et bompengeprosjekt, mens i nordfylket bygger man en rekke broer og tunneler uten betaling, den siste er broa på Sunndalsøra, hvorfor? Det var også gjort forsøk på å berge Dyrkornbygda for trafikk langs husveggene. Forslaget var å bygge bro over Dyrkornfabrikken og åpen vei videre mot Stordal så langt det var rassikkert, og så koble seg på den forholdsvis nye Stordalstunnelen, men ble avvist, da det var for vanskelig med bro. I dag ser man resultatet og problemene med en ny lang tunnel. Det er bygget i alt 7 tunneler til Valldal, og flere må bygges, dette kan enkelt løses med 2 tunneler, en enklere og bedre løsning på fremtidige trafikkproblemer på Sunnmøre, men det er nok utenkelig når all makt er i Molde.

Brattvåg hadde en fjellvei over Remmefjellet, men den var ikke egnet til biltrafikk, og industribygda ble større, og det ble behov for bedre vei, for bilene ble stadig flere og større. Det ble da bygget ny vei på begge sider av Remmefjellet med tunnel på toppen, men de viste seg at veien var både svingete og smal, så industrien tok opp saken med vegsjefen i Molde om en bedre og sikrere vei. Men dette ble tatt ille oppi. Senere ble store deler av veien tatt av flomvannet. Her kunne man lett bygd rett og flat vei på Brattvågsiden og tunnel til Slyngstad. Det har kostet flesk å kjøre denne fjellveien opp og ned i flere 10 år. Hvor er fornuften?

Molde trenerer

Sunnmøre er tyngdepunktet på Nordvestlandet, både på sjø og land. Det er dessuten en av landets store turiststeder og vi har 10 fjellveier både i syd og nord, men vi mangler 2 veier, Innfjorden – Stordal og Tafjord – Grotli. Hvorfor er ikke disse bygget, for det bevilges årlig penger til turistveier.

Er det alle vesener i Molde som trenerer alt som skal bygges på Sunnmøre eller er det sunnmøringene som sover og har altfor store nisseluer? Molde både kverulerte og trenerte Eiksundsambandet og Nordøyvegen i 40 år, og da må man spørre hva de driver med i Molde.

Eiksundsambandet ble en stor suksess og Nordøyvegen er godt i gang og vil bli et løft for Ålesundregionen med over hundretusen innbyggere og til glede og nytte for hele landet, men til stor ergrelse for de to Fylkeshusa våre i Molde. Eller? All respekt for Frank Sve som kan se flere løsninger på fjordkryssing med E39. Med bro over Romsdalsfjorden, Rødvenfjorden, Langfjorden og Fannefjorden er en løsning som både Romsdal og Nordmøre nyter godt av å bli knyttet til E136. Et godt eksempel er at Bodø har både jernbane og innfartsvei, men ikke Ålesund.

Hvorfor?