– Aure Høyre er glad for å kunne meddele at vi har bred støtte fra Møre og Romsdal Høyre i vår arbeid med å styrke Tjeldbergodden. Vi vil nå fortsette arbeidet med denne viktige saken inn mot Høyre sitt landsmøte i 2020. Dette sier Tor Garshol leder i Aure Høyre og Henning Torset gruppeleder i Aure Høyre i en pressemelding. Uttalelsen fra Møre og Romsdal Høyre lyder som følger:

1. Møre og Romsdal Høyre mener at Tjeldbergodden er det beste alternativet for elektrifisering av sokkelen utenfor Midt-Norge. Bygging av 420 KV kraftlinje fram til Tjeldbergodden må derfor prioriteres høyt.

2. Møre og Romsdal Høyre mener at Norges første og største Hydrogen-fabrikk må etableres på Tjeldbergodden.

Det har i lengre tid vært jobbet målrettet i lokalpartiet med å belyse alle de mulighetene som ligger her på Tjeldbergodden, påpeker Garshol og Torset.

– Vi er derfor glade over å få denne uttalen fra vårt fylkesparti og at dette arbeidet nå blir tatt med videre til landsmøtet. Økt satsing på Tjeldbergodden vil ha stor betydning for utviklingen av Aure kommune, men også for hele regionen rundt oss fortsetter, sier Garshol i pressemeldingen.

– Norge forpliktet seg i 2015 til å være med å oppfylle FNs bærekraftsmål innen 2030. Elektrifisering av sokkelen fra Tjeldbergodden samt produksjon av alternativt drivstoff med nullutslipp på Tjeldbergodden vil hjelpe Norge på god vei med å oppfylle enkelte av bærekraftsmålene, sier Torset i pressemeldingen.

– For å lykkes med dette må vi få på plass en 420 KV kraftlinje ut til Tjeldbergodden. Dette er noe jeg ønsker å legge fram for Høyre`s landsmøte 2020, når jeg skal delta der som delegat fra Møre og Romsdal, avslutter Torset i pressemeldingen.