Gå til sidens hovedinnhold

Møre og Romsdal får 40,3 millioner til veier

Samferdselsdepartementet har fordelt 400 millioner kroner ekstra til vedlikehold av fylkesveier i Norge.

Møre og Romsdal får 40,3 millioner kroner av denne potten, viser en oversikt fra departementet torsdag.

– Etter gode forhandlinger i Stortinget, ble vi enige med Fremskrittspartiet om disse ekstra midlene. Dette kommer i tillegg til de prosjektene og tiltakene som allerede er planlagt for 2021 av fylkeskommunene. Mange steder er det et stort behov for oppgradering, og nå kommer det mer penger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Det er ikke stilt krav til egenandel fra kommunene, og pengene skal gå til vedlikeholdstiltak og mindre utbedringstiltak. Dette kan være asfaltering, reasfaltering, bygging av rekkverk, veioppmerking, kantforsterkninger, vegetasjonsrydding, stikkrenner, grøfting og fergekaier.

Tiltakene må gjennomføres i løpet av 2021. De ekstra midlene kommer for å stimulere til aktivitet og jobber i hele landet i forbindelse med koronakrisen.

Statens vegvesen har fordelt pengene etter fylke, og ikke prosjekt og tiltak, fordi det kan komme endringer gjennom året.

Slik er fordelingen:

FylkeTilskudd
Vikenca. 41 mill. kr
Osloca. 1,4 mill. kr
Innlandetca. 25 mill. kr
Vestfold og Telemarkca. 29 mill. kr
Agderca. 29 mill. kr
Rogalandca. 17 mill. kr
Vestlandca. 76 mill. kr
Møre og Romsdalca. 40 mill. kr
Trøndelagca. 28 mill. kr
Nordlandca. 57 mill. kr
Troms og Finnmarkca. 57 mill. kr

Kommentarer til denne saken