Molde-politikerne har bestemt seg i Raudsand-spørsmålet

Det planlagte deponiet på Raudsand, som nordmørskommunene er sterkt i mot, skapte debatt i Molde kommunestyre.