25.11. har Heim kommunes ordfører Odd Jarle Svanem og gruppeleder Marte Halvorsen (begge SP) et innlegg i Tidens Krav der de i realiteten går inn for at det skal åpnes for mer vindkraft i Heim kommune. Det er et politisk modig utspill, uten at det kan sies å være særlig klokt. Trolig heller ikke for Heim SP!

Ikke bare er dette imot Heim SPs og Heim APs felleserklæring for inneværende kommunestyreperiode, det må nødvendigvis bety at SP-toppene i Heim ønsker å få åpning for mer vindkraft inn i SPs lokale partiprogram for kommunevalget neste år. Det vil i tilfelle gjøre valget til et verdivalg, noe som er bra. For det vil utfordre alle velgere i Heim som ønsker å unngå mer nedbygging av urørt natur.

Ved kommunevalget i 2019 var vindkraft et svært aktuelt tema i Aure kommune, fordi vindbaronen Tor Ivar Slettemoen i Njordr ville bygge ned Skardsøya med et vindkraftverk. I vår kommune var Senterpartiet da det dominerende partiet, hadde ordføreren og hadde ved kommunevalget i 2015 fått over 41 % av stemmene.

Innbyggerinitiativ

Før valget 2019 mobiliserte aurgjeldingene, og krevde gjennom et innbyggerinitiativ folkeavstemning om vindkraft samtidig med valget. Det ble akseptert av kommunestyret. Over 72 % stemte nei til vindkraft i folkeavstemningen. Ved selve kommunevalget ga også velgerne klar beskjed. Senterpartiet, med sterke våpendragere for vindkraftprosjektet, mistet 1/3 av velgerne fra 2015 og mistet ordføreren.

Et tips til dere som vil bevare naturen i Heim, og hvis SP-ordførerens forslag vinner fram: Krev folkeavstemning om vindkraft samtidig med kommende kommunevalg. Krev at kommunen ikke åpner for at NVE kan starte behandling av noen vindkraftsøknad før folket i kommunen har fått sagt sin mening i folkeavstemningen. Lag info-materiell og spre det i alle postkassene i kommunen. (Det ble gjort i to runder i Aure i 2019.) Utfordre alle lokalpartiene om å klarlegge sitt syn på vindkraft i valgprogrammet, så velgerne vet hva de stemmer på.

Har gjenåpnet adgangen

Etter «folkeopprøret» mot vindkraft på land måtte Solberg-regjeringen høsten 2019 skrote forslaget om «nasjonal ramme» for mer vindkraft, etter å ha mottatt over 5.000 negative høringsuttalelser. Etter tre års pause har AP/SP-regjeringen gjenåpnet adgangen til å søke om nye konsesjoner. I sommer gjennomførte regjeringen en hastehøring om EUs krav om å lage «hurtigspor» for å kunne godkjenne nye vindkraftverk raskt og uten prosjektspesifikke konsekvensutredninger. Den høringsrunden utløste over 7.000 negative uttalelser.

Ordfører og gruppeleder avslutter innlegget sitt slik: «Som politikere har vi et ansvar for industri, næring og arbeidsplasser. Fremtidens utvikling i Heim-samfunnet vil preges av tilgang på kraft. Det er derfor helt på sin plass og helt nødvendig å ta en større debatt om energipolitikk.»

En foregangskommune?

En slik debatt bør alle i Heim engasjere seg i. Og SPs ordfører og gruppeleder synes å glemme at de, «som politikere», også har ansvar for å ta vare på naturen i kommunen. Og når Heim SPs ledere advarer mot at «Fremtidens Heim» kanskje må vente helt til 2030 før havvind bedrer kraftbalansen, så viser det at de mangler troverdige argumenter. For nye vindkraftverk i Heims fjell kan heller ikke komme i drift særlig mye tidligere enn det.

Hva med å gjøre Heim til en foregangskommune på energieffektivisering og solkraft? Det kan starte i morgen – og effekten vil vise seg lenge før 2030!

Les også

Stråmannsargumentasjon av ordfører Svanem

Les også

Fremtidens Heim og samfunnsutvikling

Les også

Ikke flertall for vindkraft i Heim