Kirkens SOS vil i tilknytning til Verdensdagen for psykisk helse, gi anerkjennelse til menn som har valgt å være åpne om følelser og psykiske vansker. Vi kan gi dem noe av vår tid.

I 40 år har til sammen over 1000 frivillige i Kirkens SOS Møre og Romsdal snakket anonymt med menn og kvinner på telefon og internett. Mange forteller at det er vanskelig å snakke om at man ikke har det bra.

Vi erfarer at terskelen er ekstra høy for menn.

Vi er takknemlige for motet til både de som bruker offentlige kanaler for å fortelle hvor viktig det har vært for dem å snakke om livet som det faktisk er, og for alle de som våger å ta kontakt med oss for å snakke om følelser og tanker. Det er grunnen til at vi ønsker å løfte fram modige forbilder og gode tiltak som bidrar til at alle, og særlig menn, kan bli trygge nok til å være åpne.

Hvem sier at menn skal være tøffe, barske, sterke og uten følelser?

19-åringen Marius skrev i et leserinnlegg til gutter at «du blir ikke tøffere enn når du er åpen om hvordan du har det». Han fikk enorm positiv respons fra både venner, familie og ukjente. I Kirkens SOS besvarer vi årlig opp mot 200 000 henvendelser. Noen tar kontakt med oss fordi de ikke har noen andre rundt seg å snakke med, men mange av henvendelsene kommer til oss nettopp fordi det er så stor skam knyttet til temaene de trenger å snakke om. Da er det lettere å snakke med en man ikke kjenner, som har taushetsplikt, og hvor man kan være anonym.

Mange av dem som ringer, skriver meldinger eller chatter med oss har aldri snakket om disse tankene og bekymringene før. Sammen med våre frivillige får de hjelp til å sette ord på det innerste og mest sårbare. De kan også gi dem verktøy de trenger for å fortelle det til noen rundt seg. Seiler og fotograf Mats Grimsæth fortalte i fjor på Instagram at han har angst.

«Jeg tror og håper at jo mer vi snakker om hva vi sliter med og hva vi syntes er vanskelig. Jo mindre plass blir det til fordommer og redsel for å fortelle hvordan vi har det, og jo mer plass blir det til at vi kan være oss selv.»

Mats fikk massiv støtte og positive tilbakemeldinger, og ble i år tildelt Tabuprisen for sin åpenhet. Han sa til NRK at han synes det er synd at mange gutter har vokst opp med en idé om at det å gråte og vise følelser er en svakhet. Selv opplevde han at flere kilo gikk av skuldrene da han til slutt klarte å snakke høyt om hvordan han hadde det, og forteller sin historie fordi han vil hjelpe andre med å gjøre det samme.

Vi ønsker oss et samfunn hvor det ikke er skamfullt for menn å si til en venn, kollega, eller en lærer at man ikke har det bra. Og hvor det ikke oppfattes som en svakhet å gråte. Hvis vi gir hverandre vår oppmerksomhet, kan andre oppfatte at vi er til stede og kan være en samtalepartner for dem.

Det betyr mye for motet til å fortelle. Når vi blir mer oppmerksomme på mennesker rundt oss vil vi også legge merke til flere detaljer. Da har vi mulighet for å fange opp om noen har det vondt eller vanskelig. Det gjelder de vi omgås til daglig, og de vi bare treffer en sjelden.

Vi kan gi dem noe av vår tid.