Mange steder i Norge er fremdeles uten tilstrekkelig mobildekning. Regjeringen har i sommer endret regelverket slik at vi raskere kan få bedre mobildekning over hele landet. Nå kan telekommunikasjonsselskapene være trygge på at de kan investere sammen med det offentlige. Det er et viktig steg i byggingen av hele landet og styrkingen av beredskapen vår.


Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i Hurdalsplattformen sagt at den digitale infrastrukturen skal kraftig forbedres i hele landet. Derfor har vi fjernet usikkerheten som har rådet blant telekommunikasjonsselskapene om de kan investere i lag med det offentlige. Det gjør at utbygginger som ikke har blitt sett på som bedriftsøkonomisk lønnsomme nå kan bli bygd ut. Dette grepet gjør vi fordi vi mener det er riktig å bygge hele landet vårt.

Kan kaste seg på

Stadig mer av hverdagen vår, arbeidsplassene og næringslivet blir koblet opp til mobile tjenester. Dermed blir bredbånd- og mobildekning en stadig mer grunnleggende infrastruktur. Skal det være mulig å ha arbeidsplasser, bosetting og beredskap i hele landet vårt, er den digitale infrastrukturen helt avgjørende. Nå har norske kommuner og andre offentlige aktører i områder uten mobildekning en mulighet til å kaste seg på for å investere i flere prosjekter der de ønsker det.

Unngår store forskjeller

Bedre dekning i hele landet er viktig for å unngå store forskjeller mellom hvilke muligheter folk, familier og næringsliv har ut fra hvor de bor eller er etablert. Likevel har de statlige investeringene i bredbånd de siste årene vært for små. Derfor økte vi tilskuddet til bredbåndsutbygging med 100 millioner kroner ved første anledning etter at vi fikk velgernes tillit etter valget i fjor høst, og tar nå nye grep gjennom regelverksendringene. Vi skal arbeide videre for å sikre hele landet bedre dekning.

Grepene vi nå gjør for utbygging av mobilnettet er del av en helhetlig politikk for å skape grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping i hele Norge.