Mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand

Med bakgrunn i mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, er det tatt prøver av sjåføren av bilen som torsdag ettermiddag var involvert i ulykken i Atlanterhavstunnelen.