De siste dagene har vi blitt bombardert med meningsmålinger. Det går opp; det går ned. Det er flertall; det er ikke flertall for den ene eller den andre konstellasjonen. Det analyseres opp og ned ad stolper; det konkluderes og kommenteres over en lav sko.

Kommentariatet er egnet til å lamme velgerne. Det legges mer vekt på stemmebruk og terningkast enn politiske budskap. Det er formen, ikke innholdet som teller når kommenariatet kommenterer seg blå. Eller rød eller grønn for den saks skyld.

Arbeiderpartiets propagandamaskin jobber på høygir. Det siste er at AP-politiker/ medierådgiver Jan Erik Larsen på TV2 utelukket andre enn Aps Kjerkol som helseminister.

Tilfeldig?

Neppe.

Bruker alle midler

Et parti, som ligger an til å gjøre et historisk dårlig valg, bruker absolutt alle midler for å rettferdiggjør egne synspunkt og profilere egne statsrådskandidater. Glem nå ikke at Kjerkol, sammen med AP-leder Støre, er de varmeste forsvarerne av den etter hvert meget omstridte foretaksmodellen. Samtidig har Arbeiderpartiet sagt klart fra at det er uaktuelt med fortsatt føde og akutt i Kristiansund etter at Hjelset er ferdig.

Tror virkelig noen at Kjerkol som helseminister vil jobbe like mye for Nordmøres sykehustilbud som Senterpartiets soleklare kandidat, Kjersti Toppe?

For Nordmøres sykehus er det én eneste tings om gjelder: et så sterkt Senterparti som mulig for å veie opp for AP-dominans i en eventuell trepartiregjeringsprunget når stemmene telles mandag.

Hvem skal man stemme på? For meg er valget opplagt. Senterpartiet er det partiet som tydeligst har signalisert sterk støtte til framtida for sykehuset i Kristiansund, og som sannsynligvis kommer i en posisjon der partiet kan få innflytelse og gjøre noe med det.

– Senterpartiet går ikke inn i en regjering som ikke viderefører føde og akutt ved sykehuset i Kristiansund når sykehuset på Hjelset blir ferdig, sa Kjersti Toppe på valgkampåpninga 19. juni. Klarere kan det ikke sies.

Du avgjør

På samme møte sa AP-ordfører Kjell Neergaard at dette er den eneste kampen han håpet Senterpartiet kom til å vinne.

Det er ikke kommentariatet eller meningsmålinger som avgjør valget. Det er du som velger som avgjør. Hvilken stemmeseddel du legger i urna, eller allerede har lagt der, bestemmer sykehusets skjebne.

Derfor er det om å gjøre å ikke miste motet, men stå på til siste slutt.

Stem Senterpartiet, slik at vi kan ha et håp om en verdig framtid for sykehuset når stemmene skal telles mandag kveld.

Etter det skal det forhandles. Det blir spennende.

Les også

Politikk for trossamfunn er også distriktspolitikk

Les også

Hvordan får vi lagt ned Møre og Romsdal?

Les også

Sykehusgarantisten – nok en gang?

Les også

Støre og Kjerkol bekrefter mistanken