[Aura Avis]: På konferansen presenteres både utfordringer og løsninger, og prosjektleder Kim Stian Bråstad i Sunndal Næringsselskap lover et matnyttig innhold, ikke minst for små og mellomstore bedrifter.

Konferansen har vært utsatt flere ganger, senest i vår, som følge av koronasituasjonen, skriver Aura Avis.

– Nå blir det, endelig, konstaterer Bråstad, som torsdag hadde registrert i overkant av 70 påmeldte.

Blant dem som ser god nytte i en dag med miljøpåfyll, er Hydro Sunndal, som blir godt representert, men også en rekke mindre bedrifter fra både Sunndal og omkringliggende kommuner er påmeldt. Også Møre og Romsdal fylkeskommune stiller med flere deltakere.

– Dette er en konferanse der målet er både å belyse hvilke utfordringer vi står overfor for å nå FN sine bærekraftmål innen 2030, og gi påfyll i form av løsninger.

Det er ingen ringere enn professor og biolog Dag O. Hessen som drar i gang konferansen med å belyse noen sentrale utfordringer, før flere innlegg følger med ulike eksempler fra næringslivet, organisasjoner og klynger som forteller hva de har fått til, og hvordan de jobber mot det grønne skiftet og bærekraft.

– Vi har vært opptatt av å få til en konferanse med et spennende program og faglig tyngde, som skal inspirere deltakerne og bedriftene, sier Bråstad.

Utfordringer – løsninger

Hessen ga i fjor ut boka «Verden på vippepunktet», som fikk mye oppmerksomhet. «Klimaforandringer, tydelig forklart», skrev Aftenposten, og fortsatte: «Hessen er en nøktern optimist og tror på menneskehetens overlevelse, men selv en nøktern og vitenskapelig beskrivelse av situasjonen kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på en leser som virkelig tar fakta inn over seg.»

Dermed er det all grunn til å tro at en kan få noe å tygge på i åpningen av konferansen.

Deretter følger innlegg som peker på løsninger – og muligheter:

* Leder Bærekraft i Hydro, Bjørn Kjetil Mauritzen: «Muligheter for norsk industri på vei mot lavkarbonsamfunnet».

* Administrerende direktør i Pipelife, Sigmund Aandstad, «Hvordan fornye infrastrukturen i Norge på en bærekraftig måte?» Pipelife er landets største produsent og leverandør av rørsystem i plast, og har en tydelig bærekraftsstrategi. Aandstad vil blant annet fortelle om hvordan selskapet jobber aktivt med å finne nye bærekraftige løsninger.

* Administrerende direktør i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen, «Fremtidens mat». Nofimas visjon er «Bærekraftig mat til alle». Fylling-Jensen, som har ledet Nofima gjennom ti år, vil presentere en nasjonal og global fortelling om framtidas matproduksjon.

* Industrial Green Tech / Green Industry Cluster «Hvordan bli verdens første klimapositive industriregion?» Grenland er Norges største industriregion med en bredde av industribedrifter som alle produserer varer og råstoff som det vil være behov for også i framtida. Grønn omstilling er nødvendig og industrien har samlet seg om en felles visjon i klyngen Industrial Green Tech. På konferansen vil de presentere sitt ferske veikart.

* «Hvilke forandringer må til for at vi skal få mer miljøriktige, bærekraftige og kostnadseffektive boliger og hus?» Ved Magne Løfaldi, daglig leder i Innveno AS og prosjektleder bygg i WoodWorks! Cluster. Løfaldi vil blant annet vise hvordan en kan redusere både byggetid, svinn, avfall og sørge for en betydelig merverdi for kunden gjennom utvikling av smarte digitale tekniske modeller.

Deler ut priser

Miljøkonferansen het tidligere Sunndalkonferansen, og et høydepunkt blir i år som tidligere utdelingen av næringslivs- og reiselivsprisene Storskrymten, Årets gründer og Årets fossekall.

Tradisjonen tro vil også flere gründerhistorier fortelles. Ole Marius Husby skal fortelle om Wiejelo Equipment AS, mens Hydro Sunndal og Sunndal Næringseiendom vil snakke om roro-kaia, historikken og mulighetene den åpner for verket – og øvrig næringsliv.

I tillegg til de påmeldte til konferansen, er det også flere påmeldte digitalt. Den som ikke kan være med på konferansen fysisk, har nemlig mulighet til å følge den som webinar.

Kvelden før

Miljøkonferansen tyvstarter allerede onsdag, med kvelden før-arrangement i Hovshall. Her blir det to og en halv time med både innlegg, mat og underholdning.

Sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, vil igjen se i krystallkula med sin økonomiske faginnsikt i bunnen – og spå om framtida – mens fabrikksjef ved Hydro Sunndal, Roar Ørsund, vil snakke om aluminium og bærekraft.

Gerd Stolsmo og Stein Erik Hegerberg vil fortelle eventyret om Hegerberg-søstrene, og her lover Bråstad en ekstra overraskelse til deltakerne, men holder utover det kortene tett til brystet. Bråstad sier kvelden før-arrangementet er forbeholdt deltakerne på miljøkonferansen.

Kvelden avsluttes på Øra Kafé, for den som har mulighet til det.

– Tanken er å lage en mer uformell arena der innledere og deltakere på konferansen kan møtes, mingle litt og snakke sammen, sier prosjektlederen.

Han understreker at alle smitteverntiltak følges, og at det dermed er begrenset antall plasser i Hovshall både på konferansen og kvelden før-arrangementet. Påmeldingsfristen er tirsdag 31. august.