– De siste dagene har vært milde, og mildværet fortsetter noen dager til. Vi har hatt smelting av kystnær is helt opp til Troms. Stor vannføring har smeltet isen fra undersiden, gitt store variasjoner i istykkelsen og dårlig is langs land, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt varsel for romjulen.

Mildværet har også smeltet is i høyere strøk. I Rogaland er isen borte på vann helt opp til 400 meter over havet.

– Vær tålmodig

Ifølge direktoratet er imidlertid mange vann i lavlandet fra Trøndelag og nordover ennå farbare, men det er store variasjoner, og NVE ber folk sjekke isen nøye før de går for langt utpå.

De aller dypeste og største vannene er fortsatt isfrie, også i fjellet, opplyser direktoratet. NVE antar at minusgrader i romjulen vil føre til at isen legger seg på vann i lavlandet som nå er isfrie.

– Vær tålmodig til isen er tykk nok! er den klare meldingen fra direktoratet.

Mot nyttår blir det trolig varmere igjen, og mye av den lavestliggende kystnære isen vil derfor smelte igjen før den er farbar. I høyden og i innlandet vil isen styrke seg, ifølge NVE.

Gikk gjennom isen på Glomma

NVE anbefaler at det er minst 10 centimeter stålis før man går på isen. I tillegg bør man holde god avstand til innløp og utløp, være forsiktig der det ligger snø på isen og sjekke isen på nytt ved skillelinjer.

Innlandet politidistrikt opplyste mandag formiddag at en kvinne hadde gått gjennom isen på Glomma. Nødetatene kom raskt til stedet, ifølge politiet.

Kvinnen kom seg selv ut av råken, og hun kom seg i sikkerhet ved hjelp av en line som ble kastet ut. Ifølge politiet kom hun fra hendelsen uten skader.