Regjeringen foreslår ekstrabevilgning på 7,3 milliarder til kommunesektoren. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby oppfordrer kommunene sterkt til at skoler og barnehager prioriteres lokalt. Mindre grupper, overtid og vikarer koster. «Blir en barnehagelærer forkjølet skal det settes inn vikar. Nå må kommunene sørge for at de ekstra midlene når frem til skoler og barnehager», understreket hun.

Utdanningsforbundet er fornøyd med at vår stemme er blitt hørt inn i regjeringslokalene. Kommunepolitikerne har nå fått beskjed om at skoler og barnehager skal skjermes for kutt. De skal ikke drive på sparebluss nå, men sørge for et godt tilbud til barn og unge i den situasjonen vi er i.

Det er kanskje viktigere enn noen gang å skjerme svake grupper og sørge for at barn og unge får et minst like godt tilbud som før. Oppvekstsektoren har allerede jobbet mye ekstra under pandemien og vil fortsatt trenge ekstra tiltak. Vi håper at administrasjonen i kommunene har fulgt med i timen og fått med seg budskapet fra Guri Melby: Sørg for at de ekstra midlene når fram til skoler og barnehager! Og vi ber kommunepolitikerne huske dette når de etter hvert skal vedta de lokale budsjettene.