Som bosatt ved krysset Magnus Blikstads gate–Lars Guttormsens gate, ser jeg dessverre ofte at bilister blir bøtelagt for parkering i T-kryss. Dette på grunn av å ha parkert på østsiden av Lars Guttormsens gate og innenfor «lysåpningen» til MBGT.

Dette er nok innenfor trafikkreglene, men 30 meter lengre ned i Lars Guttormsens gate snur trafikkbetjentene «det blinde øyet til».

I krysset Lars Guttormsens gate–Stallbakken er det helt åpenbart fritt frem for å overse 5-meters regelen. Det parkeres personbiler, kontainerbiler, bobiler og så videre helt inn i krysset (null meter), men jeg har til gode gjennom 27 år å se at noen blir bøtelagt.

Stallbakken har riktignok enveiskjøring, men ikke for gående og syklende (inkludert el-sykler som ofte kommer raskt). I tillegg er Stallbakken bratt, så man ser ikke de som kommer opp bakken før de nesten er inne i krysset.

Det kommer også elever til Allanengen barneskole opp bakken og inn i krysset, hvor man har valgt å fjerne fotgjengerfelt. Dette medfører at elevene ofte (naturlig nok) velger å krysse hvor de kommer opp (midt i krysset) og ikke der det engang var fotgjengerfelt.

Så mitt spørsmål er:

Hvorfor denne evige jakten på (harmløs) parkering i T-kryss, men total ignorering av farlig parkering i et uoversiktlig kryss rett ved en barneskole?