Gå til sidens hovedinnhold

Mere makt til EU over Norge

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen kommer, i løpet av februar eller mars, til å be Stortinget vedta en ny lov som vil gi EU direkte makt over Norge og norske bedrifter. Loven skal kontrollere og forhindre statsstøtte, som er forbudt i EU. Loven det er snakk om er kamuflert som «prosedyreforordningen», men gir EU rett til å kontrollere, og gi bøter, til norske virksomheter. Det er en klar suverenitetsavståelse, og er i strid med Grunnloven.

Mest sannsynlig kommer stortingsflertallet til å kalle dette for «lite inngripende», og derfor mene at den kan vedtas selv om det strider mot Grunnloven. Det har stortingsflertallet gjort ved flere tidligere anledninger, selv om Grunnloven ikke åpner for en slik tolkning. At Norge ved to anledninger har sagt nei til å avgi vår suverenitet til EU, både i 1972 og 1994, er uinteressant for ja-sida på Stortinget.

EØS-komiteen på Stortinget vil fatte beslutning om å innlemme det nye regelverket, med forbehold om Stortingets samtykke, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Nærings- og fiskeridepartementet. De tar sikte på å forelegge saken for Stortinget i vårsesjonen.

Formålet med prosedyreforordningen, som ordrett må innføres i norsk lovverk, er å kontrollere og forhindre statsstøtte, som med visse unntak er forbudt i EU, og dermed også i Norge som følge av EØS-avtalen. Det vil blant annet innebære noe som Grunnloven setter forbud mot – nemlig å gi utenlandske organer direkte makt til å bøtelegge og straffe norske virksomheter.

Senterpartiet tar avstand fra regjeringens forslag, og mener at det er alvorlig at ja-siden på Stortinget på denne måten trumfer igjennom en suverenitetsavståelse med simpelt flertall, i stedet for etter § 115. Bergen kommune har uttalt seg mot prosedyreforordningen, mens SV i Oslo synes ordningen er «hensiktsmessig». Som vanlig er LO og NHO på linje med ja-partiene i en sak som dette. Det er ikke kjent hvordan Ap stiller seg til en «EU-forordning» som til de grader vil ramme norske arbeidsplasser.

«Dette vil bidra til å sikre norske bedrifter like konkurransevilkår som sine europeiske konkurrenter på det indre marked», skriver LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik i LOs høringssvar. Men det er jo tøv! Det er å snu det på hode, for det er jo EU som da kan forhindre at Norge kan støtte egen næringsvirksomhet. Det vil helt klart forverre vår konkurranseevne ovenfor EU, og utlandet for øvrig. Følsvik i LO har tydeligvis ikke helt bakkekontakt.

Forslaget om gjennomføring av prosedyreforordningen må avvises. Det er en uakseptabel suverenitetsavståelse, og gir overvåkingsorganet ESA, og EFTA-domstolen, myndighet til å pålegge opplysningsplikt, og å vedta økonomiske sanksjoner med direkte virkning i Norge.

Den foreslåtte gjennomføringen av prosedyreforordningen er en sterkt inngripende myndighetsoverføring, som må behandles etter Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som krever tre fjerdedels flertall for å kunne vedtas, – og ikke med simpelt flertall som stortingsflertallet tenker å gjøre.

Ja-sida på Stortinget har det som alltid travelt med å avskaffe norsk sjølråderett, og legger stadig mer kontroll over Norge over i hendene på EU. Det er som om det aldri har vært to folkeavstemninger der folket klart har ønsket at vi skal beholde vår sjølråderett, og avvist medlemskap i EU.

Kommentarer til denne saken