Averøy kommune fikk lørdag og søndag seks nye smittetilfeller.

– Det foregår smittesporing, og nærkontakter er identifisert og bedt om å teste seg. Noen av de smittede har nærkontakter knyttet til fritidsaktiviteter og arrangementer i løpet av helgen, opplyser kommunen i en pressemelding mandag formiddag.

Fire av smittetilfellene berører skolene Bruhagen barneskole og Averøy ungdomsskole. I tillegg er to andre arbeidsplasser berørt av dette smitteutbruddet.

– Averøy kommunes smittevernansatte overvåker situasjonen nøye, og det kan bli aktuelt å iverksette lokale tiltak dersom det viser seg at det er utbredt smitte i befolkningen, opplyser kommunen og legger til i pressemeldingen: Det er økt smitte på Averøy og i regionen, og vi minner om de generelle smittevernreglene: Hold god avstand om du er på folkerike steder (benytt munnbind der det er vanskelig å holde avstand), oppretthold god håndhygiene, ha en lav terskel for å holde deg hjemme fra arbeid, fritidsaktivitet, skole og barnehage dersom du har symptomer. Får du symptomer bør du teste deg.