Mer penger til Nordic Light: – Nå må det skje noe, vi må få schwung over dette

Nytt årlig tilskudd til fotofestivalen er på 550.000 kroner, og gjelder for budsjettåret 2021.