Gå til sidens hovedinnhold

Mer «Fake news» fra Sp: Når skal politikerne i Kristiansund begynne å forholde seg til fakta?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Steinar H. Høgsve, leder Kristiansund Senterparti, viser i sitt svar til Sundsbø og Rasmussen en total forakt for helseforetakets egne dokumenter. Sp i Kristiansund fortsetter feilaktig å hevde at forutsetningene for fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR) er endret. Dette begrunnes med at det som nå ligger på bordet er langt fra det man ble forespeilet, og Sp viser til følgende punkter:

- «Arealet på sykehusbygget på Hjelset er redusert med 20 000 m2.»

Sp i Kristiansund har altså ingen tillit til helseforetaket som sier at SNR er dimensjonert stort nok til alle funksjonene som er planlagt. https://helse-mr.no/om-oss/nyheiter/nyheiter-2020/sjukehuset-nordmore-og-romsdal-er-dimensjonert-stort-nok

- «Pasientgrunnlaget, som var et av hovedargumentene, er borte. Vestnes har bedt om å bli regnet med i grunnlaget for sykehuset i Ålesund. Hva gjør Rauma?»

Igjen har Sp i Kristiansund neglisjert dokumentene til helseforetaket. Tilgjengelighetsanalysene fra Asplan Viak viser at Vestnes og deler av Rauma vil sokne til sykehuset på Åse og ikke til Hjelset. Dette har altså vært klart hele tiden. Se vedlegg 17, side 52: https://ekstranett.helse-midt.no/1011/Sakslite%20og%20protokoll/Sak%202012%20-%2069%20-%20Vedlegg%209%20-%20Tilgjengelighetsanalyser%20-%20transportnettverk%20og%20uttrykking.%20%282030%29.pdf

- «Opprinnelig var planen et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Foretaket har innsett at prosjekt Hjelset blir for lite, og har selv bestemt at sykehuset i Kristiansund skal være en del av foretaket.»

Les også

Stopp skandaleprosjektet

Les også

Senterpartiet og «fake news»

Les også

Rasmussen, Sundsbø og «fake news»

Saken er vel heller motsatt. Foretaket har innsett at det blir lettere å få aksept på Nordmøre hvis innholdet i et DMS i Kristiansund økes. Allerede tidligere styreleder Kinserdal i HMR var inne på dette i sin tid. Ingen av disse endringene er gjort fordi bygget på Hjelset ikke kan dekke opp dette tilbudet.

- «Kostnadene er ute av kontroll; ingen vet hva prislappen på prosjektet blir til slutt.»

- «Det er galimatias å forsere byggingen av Hjelset før vi vet de totale kostnadene.»

Det er jo nettopp for å ha kontroll med kostnadene at anbudene to ganger har vært stoppet. Når det gjelder delt entreprise som Sykehusbygg nå har gått over til, så er det selvfølgelig umulig å vite totalprisen før alle entrepriser er ferdig forhandlet. Men selv ikke det vil utelukke kostnadssprekker. Det bør være tilstrekkelig å minne Sp i Kristiansund om renoveringen ved St. Olav, som gang på gang hadde budsjettoverskridelser, og ente opp med en kostnadssprekk i milliardklassen. Man må altså starte byggingen før de endelige kostnadene er kjent. Her kan Stortingsgarasjen også være et eksempel.

- «Uoversiktlig økonomistyring og økte kostnader vil gå ut over spesialisthelsetjenesten i hele fylket.»

Den økonomiske bærekraften til helseforetaket er bedre enn noen sinne. Direktør Bakke i HMR skriver: «Dersom ein også simulerer med auka basisramme knytt til ny finansieringsmodell, vil ein likevel med kun 50 prosent oppnåing av effektiviseringstiltaka ha ein bærekraftig økonomi». https://www.rbnett.no/nyheter/2021/01/20/Bakke-Foretaket-klarer-et-st%C3%B8rre-sjukehusl%C3%A5n-med-penger-fra-ny-modell-23351334.ece

- «To av de mest sentrale aktørene i byggebransjen har slaktet prosessen fram til nå. «Har ikke sett maken.»»

Vi har nylig fått innsyn i Skanska sitt siste tilbud. Differansen mellom budsjettet og tilbudet var på svimlende 1,2 milliarder kroner. Det ville derfor vært ulovlig å si ja til dette tilbudet. https://www.nrk.no/mr/_-ulovleg-a-seie-ja-til-skanska-1.15358913

- «Vi har ikke tiltro til foretaket, som med vitende og vilje går mot et stortingsvedtak der flertallet vil ha fødeavdeling på Hjelset og i Kristiansund, også etter at prosjektet på Hjelset eventuelt står ferdig.»

Dette er også feil. Det er ikke flertall på Stortinget for fødeavdeling i Kristiansund etter at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset står ferdig. Det er et mindretall (Frp, Sv og Sp) som mener dette. https://www.rbnett.no/nyheter/2021/02/10/Flertall-krever-at-H%C3%B8ie-instruerer-om-%C3%A5pen-f%C3%B8de-i-Kristiansund-23471455.ece

Sp i Kristiansund avslutter med at «Vestnes nå har søkt sørover». Det er å foregripe saken, som først skal opp i Vestnes formannskap mandag 15.02.2021. https://www.rbnett.no/nyheter/2021/02/09/Kva-skal-vere-lokalsjukehus-for-Vestnes-%E2%80%93-Molde-eller-%C3%85lesund-23465719.ece

Ignorerer faglige utredninger

Sp i Kristiansund vil altså stoppe fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. De vil isteden ha et lokalsykehus for Romsdal. Da er lokaliseringen til Hjelset feil, som var tilpasset å dekke pasientene både på Nordmøre og i Romsdal. Et lokalsykehus for Romsdal bør trolig ligge på Eikrem i Molde. Sp ønsker vel ikke å bruke flere milliarder på et feilplassert sykehus?

Å endre beslutningen til helseminister Støre (Ap) i 2011 om fellessykehus for Nordmøre og Romsdal er en strukturendring. Veilederen som Sykehusbygg må forholde seg til er ganske detaljert og omfattende, spesielt i et slikt omfattende tilfelle. Nåværende runde har vart i over 10 år. Hvilket tidsperspektiv ser Sp i Kristiansund for seg når det gjelder å endre strukturen fra to til ett sykehus, og utrede lokalisering for et lokalsykehus kun for Romsdal?

Til sist et hjertesukk. Når skal politikerne i Kristiansund begynne å forholde seg til fakta? Kan de, kun basert på egne synsinger, bare ignorere faglige utredninger, og gang på gang gjenta påviselig feilaktige påstander?