Ville Senterpartiet sitt budsjettforslag gitt mer sentralisering – eller det motsatte?

Det er spørsmålet. For SP er svaret opplagt: Vi vil satse på hele landet.

Senterpartiets budsjettforslag ville gitt 100 mill mer til vedlikehold, 21 mill mer til rassikring, 39 mill mer til ferjedrift, 9 mill mer til yrkesfag og 19 mill mer til regional utvikling – til sammen 192,5 mill i 2020 til Møre og Romsdal. Da hadde vi sluppet økte ferjetakster og store ferjekutt, og vi kunne uten problemer opprettholde viktige skoletilbud. Senterpartiet foreslår også økt pendlerfradrag, som ville kommet godt med når autopass blir påtvunget oss.

Kommunene i Møre og Romsdal ville fått 176 mill mer til skole og helse. Det ville kommet godt med i disse budsjettider der det meste går ut på å kutte i velferdstjenestene til folk. Vi foreslår også å sette av penger til 400 nye fastlegestillinger fordi vi ser at fastlegeordninga nå er i ferd med å rakne, og særlig i distrikta.

Senterpartiet foreslår 500 mill til bygdevekstavtaler – ei motvekt mot sentraliseringa. I Møre og Romsdal har vi meldt inn kommunene Sande, Fjord og Tingvoll/Gjemnes som kandidater til slike.