Det finnes ingen grunn i verden til at politikerne i Kristiansund skal søke om tillatelse til å kreve bompenger fra innbyggere og næringsliv for veier som er statens ansvar.

Innfartsveien til Kristiansund er en riksvei, og hvis den ikke holder mål er det statens ansvar å sørge for en vei med god nok kapasitet. Uten bompenger.

Det er typisk rødgrønn bilfiendtlig politikk å dytte økte kostnader på innbyggerne.

Jeg vil minne innbyggerne på Nordmøre om at Frp har fått fjernet bompengene på Nordmøre. Først kom Ketil Solvik Olsen hit for å rive bomstasjonen mellom Astad og Knutset og senere besøkte Sylvi Listhaug oss for å få en slutt på innkrevingen ved Atlanterhavstunellen.

Når ulykkene toppet seg ved flyplasskrysset fikk vi bygd en ny og trafikksikker rundkjøring der. Vi bevilget også midler til ny RV70 mellom Tingvoll og Meisingset, og nå bygges ny E39 fra Halsa og nordover til over 2 milliarder på grunn av våre bevilgninger, og selvsagt uten bompenger.

Er det noen som tror at dette ville ha skjedd med dagens regjering?

Distriktspolitikk handler om å sørge for at folk og næringsliv kan ha sin hverdag her. Da er bilen faktisk en nødvendighet. Bompenger i Kristiansund med 25.000 innbyggere er ikke i nærheten av en nødvendighet. Det er ren fiendtlig politikk som ikke fører noe annet med seg enn at folk får mindre muligheter for å komme seg fra A til B.

Tror noen at det kommer til å bli 10-minutters avganger med kollektiv om det innføres bompenger her? Med den regjeringen som nå styrer så reduseres jo overføringene til fylkene, og de rødgrønne i dette fylket har vel ikke fremmet noe forslag om å kjøpe inn nye busser som skal flomme inn til hverken byene eller distriktet for øvrig. 11,5 millioner er vel det de skal kutte busstilbudet med i 2023.

Hvis byens politikere vil utvikle byen, og sørge for at folk fra både egen og andre kommuner skal handle i kommunen så avviser de denne strutsepolitikken. I tillegg til at alt har blitt alt for dyrt for vanlige folk så sliter også næringslivet nok. En handelsbarriere rundt byen er det siste vi trenger nå.

Politikere som vil byen og regionen vel, bør ta flyet ned til Oslo-gryta og sørge for nødvendige bevilgninger til å bygge de veiene vi må ha.

Det byen trenger er flere bedrifter, flere innbyggere og mer liv og røre. Da starter vi ikke med å ta inngangspenger for å komme til byen vår.