Tofergeløsning til Smøla må inn!

Iver Nordseth begrunner hvorfor det er på høy tid med to ferger til Smøla.

Iver Nordseth begrunner hvorfor det er på høy tid med to ferger til Smøla. Foto:

Av
DEL

Leserbrev I kontrakten for Nordmørspakken er det avtalt to ferger (2 x 50pbe) på strekninga Edøya-Sandvika fra oppstart 1. januar 2020! I budsjettforslaget for fylkeskommunen foreslår fylkesrådmannen at andreferga/B-ferga på strekninga skal avbestilles/kuttes inntil A-ferga blir for lita…. Siden det har festa seg ei oppfatning av at anbudskravet for Smøla-ruta er ekstravagant i forhold til reelt behov/trafikkgrunnlag på strekninga, vil jeg poengtere flg.:

Anbudskravet er basert på analysene fra to underlagsrapporter – framlagt for både adminstrasjon og politikere. Dette var en bestilt trafikkanalyse fra Asplan Viak og et faglig anbefalingsnotat fra Statens vegvesen. Begge rapportene/notatene underbygger og konkluderer med et klart behov for større kapasitet/frekvens allerede fra anbudsstart i 2020, og anbefaler derfor to ferger!

Viktige stikkord her er:

- Svært høy trafikkøkning: Edøya-Sandvika har i perioden 2008-2016 hatt ei årlig økning på 5-6%, dvs. over 50% i perioden! I Møre og Romsdal, som i særkasse er det fylket i landet med høyest økning i fergetrafikken, har altså Smøla-ruta den desidert høyeste prosentvise trafikkøkninga av alle fylkesvegfergesambanda i fylket (unntatt det rene turistsambandet Eidsdal-Linge), og tilsvarer 2-3 ganger gjennomsnittet i Møre og Romsdal for samme periode.

- I tillegg til disse faktiske historiske tallene, viste prognoser for perioden 2014 fram til 2028 en økning på nærmere 70%! Sammenligner en med hele fylket her, tilsvarer dette mer enn 2%/år over gjennomsnittsprognosen for Møre og Romsdal.

- Dette underbygges også av det faktum at denne fergestrekninga har den største utnyttelsesgraden av samtlige i fylket – nemlig bortimot 50%! Smøla er et av de aller største øysamfunna i landet med total fergeavhengighet, og uten reelle utsikter til fastlandsforbindelse de nærmeste 10-årsperiodene. Men på tross av kommunikasjonsbarrierene har kommunen et svært offensivt og aktivt næringsliv – og et samfunn med eventyrlig verdiskaping.

Konklusjonen er klokkeklar: Det må to ferger inn på sambandet – allerede fra neste år!

Avslutningsvis vil jeg også understreke viktigheten av at den politiske flertallskoalisjonen har vedtatt en politisk plattform som slår fast at en skal ” skjerme fergetilbudet til de største øysamfunnene.” Derfor er jeg veldig tilfreds med at Venstres Pål Farstad var så tydelig og tidlig ute (i TK) med å avvise fylkesadministrasjonens forslag om å kutte den kontraktsfestede B-ferga på Edøya-Sandvika, samt tydelige signal fra leder Kristin Sørheim i samferdsels-utvalget under utvalgets budsjettbehandling nå på mandag. Jeg forventer at dette nå blir fulgt opp også av de andre partiene!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags