Lojalitet, illojalitet og rolleforståelse

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVaraordfører i Molde, Sidsel Rykhus, retter i Romsdals Budstikke kraftig kritikk mot Berit Tønnesen, som av Rykhus stemples som illojal etter at Tønnesen i forrige uke gikk ut og sa at Nordmøre er bedre tjent med Romsdalsaksen enn Møreaksen. Rykhus stiller samtidig spørsmål ved Berit Tønnesens roller som nestleder i fylkespartiet og i landsstyret, og mener Tønnesen ikke kan sitte i disse posisjonene når hun går imot partiets vedtak i en så viktig sak.

Arbeiderpartiets indre liv får få lov til å være nettopp det, men det skal ikke mye fantasi til for å se for seg at Tønnesens rolle som nestleder i Møre og Romsdal Arbeiderparti på sikt kan være truet med tanke på hvor maktkonsentrasjonen i fylket er plassert, også i Arbeiderpartiet.

Tønnesen har dessuten utfordret Kristiansunds ordfører i nominasjonskampen som ordførerkandidat til det kommende kommunevalget. Neergaard er kjent for å være svært tro mot fylkespartiet. Der Neergaards lojalitet går oppover, kan det se ut som Tønnesen i motsetning til Neergaard, har større lojalitet til sin egen velgermasse enn til fylkespartiet, og forankringen i landsstyret tyder da også på at Tønnesen har integritet til å ta sine egne avgjørelser.

Rykhus stiller altså spørsmål ved Tønnesen sine roller, men hva med egne roller?

Sidsel Rykhus er engasjert i flere styrer enten som styremedlem eller varamedlem, blant annet som styremedlem i Halsafjordsambandet AS og som varamedlem i Møreaksen AS.

Dette er i seg selv en utidig sammenblanding av roller siden de to prosjektene konkurrerer om de samme bevilgningene. Realisering av Møreaksen vil legge beslag på så mye kapital at det vil blokkere alle andre større samferdselsutbygginger på riksvegnettet i Møre og Romsdal i flere tiår fremover.

Som styremedlem i Halsafjordsambandet, bør Rykhus prioritere forsering av Halsafjorden, som vil ha stor betydning for kommunikasjonen mellom Møre og Romsdal og Trøndelag. Som fylkespolitiker, bør hun videre ha tanker for hele fylket, og da må det være på sin plass å utrede Romsdalsaksen, som vil være den beste løsningen for hele fylket, ikke bare for noen få.

Moldes varaordfører har imidlertid med all tydelighet vist hvor hennes lojalitet ligger, og Halsafjordsambandet AS er åpenbart ikke tjent med et styremedlem som prioriterer andre samband på bekostning av Halsafjordsambandet. Rykhus er dermed illojal både mot Halsafjordsambandet AS og mot befolkningen i Møre og Romsdal når hun både motsetter seg utredning av Romsdalsaksen og beskylder de som vil ha Romsdalsaksen utredet, for illojalitet. En naturlig konsekvens av dette er dermed at Rykhus trekker seg fra styret i Halsafjordsambandet AS.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags