Småbarnsforeldre mot vindkraftutbygging

Foto:

Av
DEL

LeserbrevSmåbarnsforeldre fronter Facebook gruppa «Nei til vindkraftverk i Aure/Skardsøya» på Nordmøre. Dette er ungdommer som advarte mot vindkraftutbygging på Skardsøya i 2010, og som har flyttet til kommunen etter at planene om vindkraftutbyggingen den gang ble skrinlagt. De representerer familier som respekterer og er glad i naturen, og som bosetter seg i Aure for å gi barna sine sunne og gode oppvekstvilkår i tett kontakt med den flotte naturen vi har her. Resultatet for kommunen har så langt blitt økt bosetting, styrking av eksisterende næringsvirksomhet, ny næringsvirksomhet, økte statlige overføringer, økt skatteinngang mm.

Nå engasjerer de seg i kampen mot sterke krefter i samfunnet som vil ødelegge natur og miljø i det som er igjen av registrerte villmarksområder på kysten vår. Smøla egner seg ikke lenger. Altfor korte og ulønnsomme vindturbiner, subsidiene oppbrukt og massedrap av fugler. Så nå vil spekulanter med hjelp fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) etablere nye større vindturbiner på uberørte fjellområder lenger inn på Nordmøre. Njordr Vind AS vil begynne på Skardsøya.

Flere utenlandskabler og massiv vindkraftutbygging er to sider av samme sak. Det er utenlandskablene som driver strømprisene opp slik vi ser det nå. Det åpner for vindkraft uten subsidier. De nye vindkraftprosjektene innebærer i realiteten okkupasjon og ødeleggelse av norsk natur til fordel for utenlandske interesser. Folk er i lengre tid blitt pepret med propaganda om vindkraftas fortreffelighet fra både kompetente og inkompetente aktører, men nå kommer reaksjonene. Mens strømprisene fyker i været, begynner folk å forstå at dette ikke dreier seg om å redde klima, men om at noen få aktører skal tjene store penger. Trønderenergi henter inn tysk kapital for å kunne bygge ned Trøndersk natur med vindkraftverk. Toppledere sirkulerer mellom mer eller mindre offentlige konsern og vesen, og personell rekrutteres/kjøpes fra konsesjonsgiver NVE til kraftbransjen/utbygger, som søker konsesjon.

Ikke enkelt for småbarnsforeldre fra Aure å nå fram mot en slik motpart. Med små ressurser står de på for å få ut informasjon til folk. Informasjon som imøtegår kraftbransjens propaganda og synliggjør myndighetenes feilgrep. Folkebedraget kan det leses om på ulike Facebook sider «Nei til vindkraftverk o.s.v.». For mens grasrotopprøret griper om seg langs norskekysten, så sitter avisredaksjonen i Tidens Krav i tåka og applauderer vindkraftutbygginga samtidig som avisa formidler propaganda for kraftbransjen.

Medlemslista til Facebook gruppa i Aure fylles nå opp med navn på ungdommer fra både fjern og nær. Dette er gledelig, og gir signal fra ungdommen til politikere om at villmarksområdene/fjella i Aure må få være i fred. Aure skal velge nytt kommunestyre og ny ordfører til høsten. Tre unge ordførerkandidater har meldt seg inn i Facebook gruppa. Sittende ordfører og to gammelordførere, som alle har vært positive til vindkraftverk i kommunen, slutter av. Det blir spennende å følge med på hva de kan stelle i stand før de får avløsning. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags