Vi skal utvikle samferdsel via havveien, ikke bygge den ned

Aure Arbeiderparti er samstemte på at dagens rutetabell på sambandet må opprettholdes.

Aure Arbeiderparti er samstemte på at dagens rutetabell på sambandet må opprettholdes. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Aure Arbeiderparti er kjent med at det foreligger et forslag om reduksjon av antall avganger på fergesambandet rute 49 mellom Arasvika og Hennset.

Fergesambandet er pr. i dag benyttet av både næringsliv, godstransport, pendlere og reisende som skal inn og ut av kommunen. Det er også en viktig samferdselsforbindelse mot nabokommunene Heim og Surnadal – en forbindelse som dermed binder ytre og indre Nordmøre sammen. Aure Arbeiderparti mener at slik som forslaget foreligger, er dette svært dramatisk for alle som benytter sambandet.

Nordmøre har et velfungerende næringsliv som ofte benytter seg av fergesambandet for å levere varer og tjenester både interkommunalt og regionalt. En svekking av eksisterende rutetilbud vil medføre et vesentlig dårligere tilbud for de berørte.

Aure Arbeiderparti er samstemte på at dagens rutetabell på sambandet må opprettholdes!

Vi er også blitt forespeilet gjennom brev fra Trøndelag fylkeskommune at eksisterende hurtigbåttilbud skal evalueres. Aure Arbeiderparti mener at det må tenkes nytt og nye muligheter for Kystekspressen. Vi trenger en retningsendring fra innsparinger og kutt til å sette søkelys på framtidig kommunikasjonsutvikling. Vår felles kysthistorie har vist oss at det finnes et hav av muligheter! Aure Arbeiderparti mener at buss ikke er et alternativ for å kompensere et mulig tap av Kystekspressen. Vi ønsker et sterkere og mer bærekraftig samferdselstilbud til havs. Det gjør vi ved å legge til rette for flere passasjerer! I dag har Aure kommune ett anløp i Kjørsvikbugen som ligger helt nord i kommunen. Ved å legge til et ekstra anløp lenger sør i kommunen, vil det bidra til å øke passasjergrunnlaget og dermed gi økte billettinntekter. Aure Arbeiderparti mener at dagens billettpriser for de reisende er for høye i forhold til andre transportmuligheter. For å få flere til å velge Kystekspressen, mener Aure Arbeiderparti at istedenfor å redusere tilbudet, må det gjøres mer attraktivt og forutsigbart. Bedre nettilgang, flere og hyppigere anløp som er mer tilpasset pendlere og mer sjødyktige båter er bare noen av mulighetene!

Når det gjelder et framtidig konseptvalg for hurtigbåten må ikke det endres på eksisterende rutetilbud mellom Trondheim og Kristiansund før alle sidene av saken er belyst. Endringer i eksisterende hurtigbåttilbud vil få store konsekvenser for folk flest. Aure Arbeiderparti mener at bærekraftige samferdselsløsninger løser vi best sammen og ber om at det settes ned et bredt utvalg, hvor berørte kommuner og fylkeskommuner finner en best mulig løsning i felleskap!

Som sluttkommentar fra Aure Arbeiderparti vil vi påpeke at det alltid kommer forslag om å kutte i tilbud pga økonomi. Vi ønsker en endring fra dette perspektivet til en mer offensiv strategi. Vi må søke å utvikle tilbudet slik at vi får flere reisende og høyere inntekter! Vi bor i et fylke med krevende geografi for samferdselsutvikling på land med våre mange fjorder, øyer og høye fjell. Vår fordel er havet! Her må vi bruke vår styrke å utnytte veien på havet! Vi skal utvikle samferdsel via havveien, ikke bygge den ned!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken