Venstre satser kollektivt

Av
DEL

LeserbrevDe fleste av reisene vi gjør er over korte avstander – daglige reiser knyttet til arbeid og fritidsaktiviteter året rundt. Venstre i Møre og Romsdal vil at flere av disse reisene skal foretas kollektivt. Et godt tilpasset kollektivtilbud er viktig for å nå klimamålene. I tillegg har vi et ansvar for å sikre gode kollektivtilbud til de som er avhengig av å reise kollektivt, og vi ønsker mer kollektivbruk for å redusere presset på innfartsveier og andre belastede veistrekninger. Trafikksikkerhet er også et element for oss i dette.

Vi vil ikke ta fra folk gleden ved å reise med egen bil eller annet privat framkomstmiddel – for mange vil det heller ikke være reelle alternativ – men Venstre vil gjøre det lettere og mer effektivt å velge kollektivtransport. Vi har ikke noe hysterisk forhold til dette, men vil legge til rette for at kollektivtransport faktisk skal være et praktisk alternativ flere steder enn i dag. 

For litt lengre turer er Timeekspressen mellom Volda og Kristiansund et enestående tilbud mellom sør og nord i fylket, samtidig som den har en viktig funksjon som pendlerrute på kortere deler av strekningen. Jeg har brukt Timeekspressen en hel del, men havner fort opp med å bruke bil så snart jeg vet at jeg skal en avstikker fra hovedruta. Slik tenker flere, hører jeg! Med enda bedre tilførselsruter enn i dag, vil det ligge til rette for mer kollektivbruk. 

Til beste for så vel den enkelte av oss, som av hensyn til næringslivet, jobber Venstre for bedre fergetilbud, forbedring av eksisterende veinett og nye vei- og fjordkryssingsprosjekt i fylket. Det skal vi også gjøre i kommende fylkestingsperiode. Samtidig mener Venstre at kollektivsatsingen må bli sterkere. Derfor vil vi:

  • videreutvikle Timeekspressen med bedre tilførselsruter
  • at FRAM-Ung videreutvikles og etableres i flere distriktskommuner
  • senke prisen gradvis for ungdomskortet og utvide aldersgrensen på kortet
  • jobbe for å gjøre studentkortet sonefritt
  • at samme kollektivkort skal kunne brukes på alle typer kollektive trafikkmidler som mottar støtte fra det offentlige, på tvers av fylkesgrenser
  • sikre gode pendlerruter
  • etablere kollektivtilbud allerede fra starten av ved utbygging av nye boområder
  • styrke kollektivtilbudet i utkantene.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags