Fasthet i politikken

Av
DEL

LeserbrevBlant mange viktige samferdselsprosjekt står Todalsfjordprosjektet, ny fergerute Aure-Hitra og Rovdefjordsambandet fram som særlig viktig for meg i fylkespolitikken framover. Disse strekningene er fylkets ansvar og ikke statens. Derfor burde slike prosjekt komme tydeligere fram i lyset i forbindelse med fylkestingsvalget.

Men det er andre fjordkryssinger som får mer oppmerksomhet. Det går en heit diskusjon om riksveiløsninger i Møre og Romsdal. Spesielt Møreaksen mot Romsdalsaksen, evt. ferge i uoverskuelig framtid, utløser harde ord og fronter.

Som velger låner man øre og øye til dem man vil. Som politiker er jeg opptatt av at vi holder et visst saklighetsnivå og at vi står fast på den linje vi har sagt vi vil stå for. Når fylkestinget i Møre og Romsdal med et rungende flertall (herunder Venstres stemmer) gikk inn for Møreaksen, var det helt naturlig at fylkets stortingsrepresentanter gikk for det samme. Slik gikk det da også da Nasjonal transportplan ble behandlet i Stortinget. Møreaksen ble tatt inn som del av fergefri E39.

At en slik riksveikryssing av Romsdalsfjorden også gir øyboere og næringsliv i Midsund og Aukra fastlandsforbindelse, er et viktig element i det hele. Bortfall av fergestrekningene Solholmen-Mordalsvågen og Aukra-Hollingsholmen, som begge er fylkesveistrekninger, vil bli en berikelse for hele regionen. Det er ikke mye forutsigbarhet og politisk fasthet å se for næringsliv og innbyggere på øyene hvis Møreaksen skulle bli skrotet. Slike hensyn er viktig for meg som politiker. Når en forutsetter at både bilpark, tunge kjøretøy og ferger skal ha nullutslipp er det ikke sikkert at klima- og miljøregnskapet blir så forskjellig mellom de ulike alternativene.

Det er naturlig at ulike alternativ blir debattert, og en styrke at det er engasjerte forkjempere for bestemte løsninger. Det fører til at både forkjempere og motstandere blir skjerpet til å finne nye og bedre løsninger. Da jeg var stortingsrepresentant hadde jeg møte med representanter for Romsdalsaksen også. Det var gode diskusjoner med fornuftige folk. Likevel rokker altså dette ikke ved det vi har gjort i fylkestinget og som er fulgt opp av Stortinget.

Et annet forhold, som er meget viktig de nærmeste årene, er å sørge for at vi har et fergetilbud både tilknyttet Romsdalsfjorden og andre strekninger som er klima-, nærings- og publikumsvennlig. Det er jobb nummer en i påvente av veikryssing av fjordene.

Jeg har ikke for vane å kritisere eller karakterisere andre partier og politikere. Det vil jeg heller ikke gjøre nå. For Venstre og meg er det viktig å vise fasthet og en linje slik at folk vet hvor de har oss, - om det er populært eller ikke.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags