– Velferdssystemet er allerede svekket, Svendsli!

Av
DEL

LeserbrevKarsten Svendsli har et innlegg i Tidens Krav (papiravisen 17.03.20) med tittel «Moralsk panikk?» - der han stiller spørsmål om de tiltak som norske myndigheter har tatt i forbindelse med koronaviruset og det økonomiske aspektet ved disse tiltakende.
Vi kan vel, de fleste av oss, stille spørsmål om nytteverdien av disse tiltakene står i forhold til de økonomiske belastningene disse vil påføre «folk og land».

Men vi får nå utilslørt avdekket hvor elendig beredskapen er i et av verdens rikeste land og hvor svekket landet er blitt i denne globalistiske tiden vi nå befinner oss i.
Det er mangel på smittevernutstyr og medisinsk utstyr som respiratorer - det er ikke tatt høyde for at i denne troen på det globale samfunnet, så skjer smitte også like raskt raskt som mennesker forflytter seg.
Selvforsyningsgraden er sterkt svekket, hva gjelder både mat og utstyr.

I et land der et parti som MdG har politisk innflytelse og diverse miljø og klima organisasjoner får med seg myndighetene på å bruke masse milliarder kroner på helt bortkastede klimatiltak - så spørs det om ordtaket «aldri så galt at det ikke er godt for noe» passer her.
For de milliardene som nå brukes på disse korona-tiltakene, vil nok svekke myndighetenes lyst til å kaste bort milliarder av kroner på symbolske klimatiltak.

Men så var dette med Karsten Svendslis bekymring for at vi «mister muligheten til å beholde velferdssystemet på dagens nivå» og «sannsynligvis er det livskvaliteten til mine barn når de nærmer seg pensjonsalderen som blir ofret. Og det - uten å spørre dem».

Der tror jeg at jeg kan berolige Svendsli og fortelle ham at vårt velferdssystem er allerede i ferd med å svekkes, uten at det kan tilskrives koronaviruset.
Det er innvandringen som vil sørge for denne kollapsen i velferden vår - nå vet ikke jeg hvor gamle dine barn er, men ifølge Statistisk sentralbyrå vil etniske nordmenn være i mindretall rundt 2050, så det er altså ikke bare økonomiske problemer som vil ramme dine barn.

Denne folke-utskiftning er et produkt at våre globalitiske lederes handlinger, som synes å ha dette som sitt politiske mål.
Denne raske overgangen fra å være en nasjon til å bli et multikulturelt parallellsamfunn av omtrent alle folkeslag i verden - se dét har heller ingen spurt det norske folk om de ville ha.

For jeg har en sterk mistanke om at de fleste norske kvinner og menn ville svart et klart NEI dersom de var blitt forelagt et spørsmål om dette - samt fått opplyst konsekvensene ved å si JA!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags