XXL skal ikke inn på Futura

Høyres Torbjørn Sagen.

Høyres Torbjørn Sagen.

Av
DEL

LeserbrevJeg skal være den første til å beklage at så ikke skjer etter at jeg leste dagens artikkel i TK.

Hvis senterledelsen hadde regulert området som De ble anbefalt, så hadde dette kanskje vært unngått, men de fremmet en byggesak som ble ganske komplisert på grunn av eget regelverk for kjøpesenter i denne størrelsen.

Vi i Plan og bygningsrådet ble kjent med feil i planverket for utnyttelsesgrad og 100 meters belte til sjø og vann i kommunens arealdel våren 2017.

I utvalgsmøte den 01.06. 2017 hadde fylkesmannen påpekte feil i planverket for utnyttelsesgrad og i forbindelse med 100 meters belte til sjø og vann. Fylkesmannen bemerket at dette skulle vært gjort tidligere i forbindelse med utarbeidelse av planverket. Administrasjonen orienterte også om utfordringer med prosessen rundt høring av tilleggsdel til arealdelen om utnyttelsesgrad. Dette gjaldt mange av byens reguleringsplaner. Stoltenberg-regjeringen innførte ett generelt forbud mot bygging i 100-meters beltet langs sjø, dersom det ikke er definert byggegrense i reguleringsplanen. Dette hadde ikke daværende kommunalledelse forstått omfanget av. Det var i planprogrammet foreslått at byggegrense mot sjø skulle sammenfalle med formålsgrense i gamle planer. Fylkeskommunen varslet at dette ikke var en akseptabel løsning.

Virkeligheten er dessverre ikke så langt unna den britiske komiserien «God dag, her statsråd».

Torbjørn K. Sagen

Derfor ble administrasjonen satt i gang med å vurdere byggegrenser mot sjø i de viktigste områdene i Kristiansund. Intensjonen var å kunne legge fram resultatet til politisk behandling den 15. juni 2017.

Plan- og bygningsrådet behandlet denne saken i ekspressfart og vi fastsatte planprogrammet den 15. juni. 2017.

I utvalgsmøte den 24. august 2017 ble (sak 17/38) kommuneplanens arealdel 2011 og tilleggsbestemmelse om utnyttingsgrad og fastsetting av byggeforbudsgrense mot sjø – vedtatt enstemmig. Da hadde administrasjonen brukt nærmere fem måneder på å rette opp gamle feil.

Hvorfor blir det sånn?

Kristiansund kommune har i dag utdaterte planverk. Vi politikere skulle ha revidert planverket i 2016. Per dags dato har vi ikke fått administrasjonen til å oppdatere planverket. Sentrumsplanen som til stadighet blir utsatt, har vi eller ikke fått ny dato for.

Flere av oss politikere føler oss maktesløse og frustrerte ovenfor byråkratiets maktarroganse.

Vi har prøvd alle politiske virkemiddel. Vi har tilført betydelige ressurser og nye arbeidsmetoder, men ikke noe ser ut til å hjelpe. Vi fikk ny plan og bygningssjef i 2016 og nå har også han sagt opp.

Som leder av plan- og bygningsrådet finner jeg det uakseptabelt at rådmannen og hans stab ikke greier å få denne enheten til å yte den service den opprinnelig skal. Dette går ut over næringsliv og byens øvrige befolkning.

Her er det ikke noe uthenging av noen spesielle, men vi kommer ikke bort fra at næringslivet lider av kommunal ineffektivitet. Virkeligheten er dessverre ikke så langt unna den britiske komiserien «God dag, her statsråd».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags