Valgkamp, løfter, valg og etterlevelse

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Etter en lang og heftig valgkamp med løfter om penger og tiltak som kan ta pusten fra en hver, skal vi 11. september gi vår stemme i forbindelse med stortingsvalget 2017.

Som representant for pensjonistene i Møre og Romsdal, vil jeg tillate meg å hevde at eldrepolitikken har fått for liten plass i årets valgkamp. Dette gjelder både i de opplegg som media har stått for, og blant de fleste politiske partier. Har de glemt at pensjonistene i Norge representerer nesten en femtedel av Norges totale befolkning og at stort sett alle pensjonister har stemmerett?

Valgkamp og valg er naturlig nok viktig for både de politiske partier og de som stiller seg til valg, men for innbyggerne i velferdsstaten Norge, er oppfølging og gjennomføring av de løfter som er gitt gjennom valgprosessen, det viktigste.

Pensjonistforbundet har gjennom årets valgkamp presentert mange tunge saker som må løses på sentralt politisk plan. Enkelte av våre viktige saker har vi fått politikernes klare tilslutning til mens vi på andre områder har fått tja eller direkte nei. 

Pensjonistforbundet har bedt de politiske partier gi tilbakemelding på blant andre, følgende saker:


1. «Slippen» tilbake.
 Vår kamp for at de som mottar pensjon eller utsatt lønn som det egentlig er, og som ønsker å få skriftlig slipp i posten, skal få det. De politiske partier som sier ja til å gjeninnføre skriftlig slipp i posten til de som ønsker det, er:  Sp, Ap, SV, FrP, KrF, MDG mens H og V er delvis enige i ja.

Saken er vunnet! Gjennomføring skal slik vi oppfatter det, skje så snart som mulig etter at det nye Stortinget trer sammen. 

2. Forhandlingsretten tilbake – bort med 0,75 prosent reduksjon i lønna.
Pensjonistforbundet krever å få gjeninnført fratatt forhandlingsrett i saker som går på

fastsettelse av pensjon, eller utsatt lønn som det egentlig er. Ingen skal ha sin lønn fastsatt ved vedtak uten forutgående forhandlinger.

Av de politiske partier som er spurt om de vil støtte gjeninnføring av Pensjonistforbundets

forhandlingsrett, har SV, MDG, FrP og SP sagt ja. Ap og KrF er delvis enig og H og V sier nei.

 Godt håp om å vinne saken!

3. Kommuneøkonomi for en trygg eldreomsorg herunder tilstrekkelig antall sykehjemsplasser.

God eldreomsorg, likhet og trygghet for de svakeste av de svake, er en folkerett i Norge.
Skal dette være mulig å utvikle, er det avhengig av at kommunene får styrket sin økonomi. Og at nasjonale kriterier for tildeling av sykehjemsplass blir innført.

Når det gjelder styrket kommuneøkonomi, er Ap, SV, MDG, SP og KrF enig i at det må skje. V er delvis enig, mens FrP og H er ikke enig. 

Partienes svar gir håp om en vunnet sak!

Videre må det fokuseres målrettet på folkehelsen. Her er økt satsing på «Den kulturelle spaserstokken», aktivitetstilbud for eldre gjennom oppdaterte aktivitetssentre, samt tannhelse for eldre, viktige områder.


Kjære politiker, vi minner deg på hvilke løfter du ga oss under valgkampen. Hvis du blir valgt og kommer inn på Stortinget så forventes det at du og ditt parti etterlever løftene som ble gitt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags