Kommentarer til årets trygdeoppgjør

Av
DEL

LeserbrevStaten holdt under årets trygdeoppgjør fast ved at øking i alderspensjonen fra folketrygden skal reduseres med 0,75 prosent i forhold til lønnstakerne. For oss som har pensjon fra det offentlige gjelder dette også tjenestepensjonen. Vi pensjonister får en realøkning i pensjonen på «hele» 0,1 prosentpoeng. Det blir ikke mye mer i lommeboka. Og litt mer i lommeboka hadde vært godt etter flere år med mindre. Norge går bedre, skal en tro det som blir sagt. Det er rart at pensjonistene ikke skal få ta del i denne velstandsutviklingen.

Økingen er svært knepen og det skal ikke store forskyvninger til i prisutviklingen før dette igjen fører til en negativ inntektsutvikling. Dette er det 6. året på rad med dårlige oppgjør. For oss offentlige pensjonister gjelder dette ikke bare folketrygden, men også vår offentlige tjenepensjon. Denne har vi selv og arbeidsgiver betalt for, og som offentlige arbeidstakere har vi vært sikre på at vi gikk en trygg alderdom i møte. Men slik ser det ikke ut til å være. Pensjonistene taper år for år i forhold til arbeidstakerne, og i løpet av de siste årene er vi også tappet for kjøpekraft. Dette er en urimelig og urettferdig utvikling for en generasjon som har bygget landet.

Også i år ble det dårlig uttelling i trygdeoppgjøret for pensjonistene. O, 1 prosent i realøkning fra folketrygden. Dette er et svært skuffende resultat. I den offentlige debatten vises det ofte til at økonomien i Norge går bedre. Hvorfor kan ikke staten/statsråden vise vilje til at også pensjonistene skal få del i de bedre økonomiske tidene? For en pensjonist kan det virke som om vi ikke er noe verdt lenger når vi ikke lenger kan være i lønnet arbeid. Pensjonistene deltar i meget stor grad i frivillige organisasjoner og legger ned et stort, gratis og ikke målbart arbeid til gode for samfunnet. Samfunnet sparer omtrent 20 milliarder i året med det frivillige og gratis arbeidet vi utfører for samfunn og familie. Med de holdninger som nå vises til pensjonister og deres økonomi kan det virke som utakk er verdens lønn.

OG, det er ikke slik at pensjonene er en gave fra det offentlige. Det er et enkelt regnestykke å forstå at lønnen og ikke stønad, som det står på utbetalingsslippen vi pensjonister får, er penger innbetalt av oss selv i den tiden vi var yrkesaktive.

Jeg har sagt det før, og jeg gjentar det. Vi er i underkant av 1 million pensjonister her i landet. Det er en betydelig pressgruppe når det kommer til valgår, la oss huske det, og minne politikerne på det når det nærmer seg valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags