Tidenes galskap

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevVi leser nå hver dag om samferdselsprosjekter som går utover budsjetter, blir godkjent etter mange omkamper og til beløp som ingen har sett maken til. Det er lagt fram budsjetter der det bommes med hundrevis av millioner, før de blir startet på. Det ser ikke ut til at en milliard er penger lenger.

Prosjekter blir vedtatt uten at det kan svares på hva dette vil koste i bompenger og drift over tid.

Det legges inn beløp for en passering i enkelte tilfeller for å få med seg velgere og brukere, for deretter å legge om systemet og øke avgiftene med opptil flere hundrede prosent, som i Hordaland.

Vi kan alle være enige om at vi ønsker oss bedre veger i dette landet, og at de er forsømt av flere regjeringer bakover i tid. Selv om disse partiene i dag har mye på hjertet, har de selv vært med å legge grunnlaget for det vi har i dag. Vi ser gang på gang at politiske vedtak går mot fornuften. Enkelte ganger kan dette være bra også, men det er faktisk på tide å sette seg ned å tenke seg om.

Vi må tørre å ta ett steg tilbake og se om vi er på rett veg. Bommer blir bygget i en hastighet vi aldri har sett før og avgiftene på å kjøre vegene har eksplodert siste tiden. Dette skal betales.

Noen må betale den galskapen mange av disse prosjektene er også. Vi i NLF Møre og Romsdal har gjentatte ganger spurt om hva det vil koste i mange passeringer. Vi får ikke svar i det hele tatt. Hvordan kan det settes opp budsjetter på ett samband, når prisingen på passeringene ikke er lagt inn? Disse står for 50 % eller mere i enkelte samband. Allikevel går politikere sammen og godkjenner slike prosjekter.

Vi andre må stå til rette for vår pengebruk. Vi må sette oss ned å se om det er fornuft i det vi skal gjennomføre, da vi vet at kreditorer og myndigheter kommer etter oss om vi feiler. De samme myndighetene, som i politiske miljøer ikke ber om noens «hode», om budsjettene sprekker og kostnader tar helt av.

Det ser ut som alle politikere er enige i at det er bare å legge på prisen på tungtrafikken. I nesten alle settinger legges det opp til billigere for privatbilismen og det legges på prisene til yrkestrafikken. Det er for oss helt uforståelig at ikke noen snart reagerer og forstår hvor dette bærer hen.

Mange partier skriker opp om miljø og bilkjøring. Dette kan ikke tas seriøst i det hele tatt. Det er ett hån mot velgerne som tror på deres utspill. La meg forklare hvorfor:

  • Norge har kanskje den mest miljøvennlige lastebilparken i verden. Våre vogntog med Euro 6 motorer (nesten alle), forurenser like mye som en personbil.
  • Transportbransjen er kanskje den næringen som hyppigst omstiller seg til miljøtilpassede tiltak. Hvorfor skal vi straffes når vi kun er på vegen for folket?
  • Ingen kjører rundt i en lastebil uten en grunn. Vi er her for at samfunnet skal fungere.
  • Vi har i lengre tid tilpasset lengder ut fra maksimal utnyttelse når vi må ut å kjøre varer. Lastebiler og distribusjonsbiler har maks lengde etter til hver en tid gjeldende regelverk. Dette for å få med mest mulig på ett lass. Dette igjen for å spare inn materiell, spare drivstoff, spare kostnader og ikke minst sparer dette miljøet på alle måter. Her sparer vi veg, drivstoff (både på egen bil og mindre plassbruk på ferger), produksjon av materiell, flytting av sjåfører etc., etc.

Nå kommer det fram at disse bilene vil få en økning på over 30 % i det nye autopass ferge systemet. Det legges også opp til at utover dagens riksregulativ som vi har på ferger, skal det innføres ett nytt, autopass-regulativet. I tillegg til at fylkene skal kunne ha sitt eget regulativ.

Vi må si at dette er en skremmende utvikling. Med den skakkjørte økonomien som mange fylker har, og den inkompetansen som ligger latent i mange av disse miljøene når det gjelder vår bransje, vet vi at dette vil medføre enda større kostnader, ikke bare for vår bransje, men for næringslivet og alle trafikanter.

Vi i transportbransjen sliter med forutsigbarhet og å kunne planlegge litt framover i tid pga. myndighetenes stadig «skifting av vegvalg». I dag har det blitt slik at Statens vegvesen jobber for fylket. Det vil si at fylket bestiller og Statens vegvesen leverer det fylket vil ha, ikke nødvendigvis det som fagmiljøene mener er riktig. Vi mener at dette er på veg til å bli helt feil. Landets samferdsel er ikke lengre styrt av faginstanser, men av politikere og «hestehandler». Våre medlemmer har fått nok. Nå må politikere, lokalt og nasjonalt, forstå at vi ikke kan akseptere å være «ryddegutter» etter «festen» til fylkene. Lager dere fest, må dere betale denne selv.

Siste saken som beviser overforstående er nå det som kommer fram om eksportvegen. Om vi sammenlikner det som kommer fram i denne saken med tilsvarende omlegginger, kan dette medføre en økning i prisen på 100 % i bomavgifter. Statens vegvesen vil presse eksportvegen inn i Vegamot. Ett selskap igjen eid av Møre og Romsdal og Trøndelag fylke, og styrt av politikerne våre. Dette er nok ett tiltak for å bedre økonomien i fylkene. Hvem hadde forestilt seg dette når vi stemte for utbedringene av vegen, og hvem hadde forestilt seg dette når politikerne sto og snakket så varmt om prisene dette sambandet skulle ha. På pendlerne og yrkestrafikken som våre bedrifter er fullstendig avhengig av. NLF Møre og Romsdal, vil med dette innstendig be politikerne våre om å komme ned på bakken og forstå hva de er i ferd med å gjøre. Dere er i ferd med å ødelegge den delen av landet som står for 50 % av landets verdiskapning. Er det verdt det?

Vi ber dere ta kontakt med oss om dere mener alvor og be om ett møte med oss om samferdselssaker i fylket. Det er valg neste år og våre medlemmer ønsker å vite hvem som har beina på jorda og hvem som snakker transportbransjens sak. Vi vil følge opp disse sakene etter valget også.

NLF Møre og Romsdal vil med dette utfordre alle politiske partier i eksportveg-saken. Hva mener dere, og ikke minst, støtter dere dette? Vi vil ha ett klart svar fra dere om dere tør.

Støtter dere vårt krav om at nettopris (bruttopris minus rabatt) skal ligge fast som i dag fram til bompengene er betalt? JA eller NEI.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags