Kostnader og utfordringer for stamvegen E39

Illustrasjonen er laget av en annen kjenning, Terje Finnøy, og viser det som egentlig er Romsdalsaksen (grønn farge) og Møreaksen (blå farge) Har stiplet inn noenlunde nevnte tunnel for illustrasjonens del.

Illustrasjonen er laget av en annen kjenning, Terje Finnøy, og viser det som egentlig er Romsdalsaksen (grønn farge) og Møreaksen (blå farge) Har stiplet inn noenlunde nevnte tunnel for illustrasjonens del. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevBompenger. Mange oppslag og utsagn om bompenger skaper usikkerhet. Vi hører utsagn som at kostnadene for samferdselsprosjekt har ingen påvirkning for nivå på bompenger. Betyr det at kostnadene er uviktig? Selvsagt ikke.

Statens vegvesen på Molde sitt utspill om lave bompengesatser for Møreaksen (MA), ble hengende i løse luften ettersom det ikke framkom om tilslutningsveger og tunnelen under/bak Molde («bypakke») er inkludert i oppgitte tall. Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten laget store oppslag, og sistnevnte sågar på lederplass.

I ettertid har andre oppslag som eksempelvis i Bygdebladet, tatt for seg forslag om flere bomsnitt mellom Vestnes og Ålesund. Dette er jo ikke endelig bestemt, men det er all grunn til å følge utviklingen nøye. For trafikantene er sum kostnader for en aktuell strekning det viktige, mens andre aktører bruker energien på å flytte kostnadene utenfor egen lekegrind.

Kostnadene er imidlertid det viktigste. Stamveger skal være kortest, flatest og billigst mulig, og de skal holdes utenfor sentrale områder – men trekkes mot de. Romsdalsaksen (RA) er et særdeles godt eksempel på hvordan trase for stamveg skal være.

Kortest. Pr. dato skilles og møtes alternativene RA og MA ved Fremstedalen på Ørskogfjellet og Løset øst for Molde. Ifølge en kjenning som liker å måle, er lengden ved RA sin løsning 40–41 km, mens MA sin løsning blir ca. 45 km, om tunnelen fra Vik til Fremstedalen bygges. Droppes den, øker forskjellen vesentlig. Bygges den, blir det en nærmest sammenhengende stigning med høydeforskjell ca. 650 meter fra bunnen av Tautratunnelen til Ørskogfjellet. Norges Lastebileier-Forbund liker løsningen dårlig.

Flatest. Uansett løsning for MA, blir høydeforskjellen vesentlig større enn for Romsdalsaksen, og forklares enklest ved at RA er en oversjøisk løsning, mens Møreaksen må omkring 350 meter under havoverflaten.

Billigst. For selve fjordkryssingen er prisnivået ganske likt, og MA blir kanskje noe billigere, avhengig av endelig løsning. Romsdalsaksen har sin force ved at den viktige eksportvegen E136 gjenbrukes. De forbedringer som blir utført for E136 skal ikke betales to ganger, og slik sett blir strekningen «gratis» ved gjenbruk, slik det blir med vestlig startpunkt for RA ved E136 i Hjelvika.

Kostnadene for RA blir omkring 15 mrd., mens de totale kostnadene for MA ikke er helt avklart. At totale kostnader mellom Ørskogfjellet og Lønset med MA sin løsning blir langt høyere er imidlertid opplagt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags