Toppidrettsveka – en fest for og av folket

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I et leserinnlegg publisert på tk.no den 02.09.20, kom Svein Monsø med en del påstander om Toppidrettsveka (TIV) som jeg som folkevalgt, innbygger og skattebetaler ikke synes kan stå uimotsagt. Det er helt legitimt å være uenig i politiske vedtak og prioriteringer, men da må man i det minste komme med saklige argumenter og ikke kaste rundt seg med påstander som ikke er riktige.

Toppidrettsveka har siden sin spede oppstart på tidlig 2000-tall til i dag etablert seg som sommerens store høydepunkt i Aure. Fra de første års startfelt som bestod av pensjonerte legender ispedd en del lokale helter til siste års startfelt som består av verdensstjerner med sekken full av OL- og VM-gull og alle de som står i kø bak de med forhåpninger om å en dag overta den øverste plassen på podiet. Og i takt med økende kvalitet i startfeltet, har den tekniske produksjonen utviklet seg fra det enkle til en fullprofesjonell produksjon med en lokal næringslivsaktør i førersetet sammen med NRK og andre profesjonelle medie- og underholdningsaktører. Og ikke minst de som er aller viktigst for at et så stort arrangement i det hele tatt skal kunne gjennomføres, de frivillige! 1000-talls dugnadstimer blir lagt ned hvert år for å få gjennomført dette og hoveddelen av disse kommer fra kommunens største medlemsorganisasjon, Aure Idrettslag. Auresamfunnet har blitt vant til skiløpere som kommer hit for å trene og konkurrere og aurgjellingene har stilt velvillig opp med alt fra heiarop til husvære. Toppidrettsveka har blitt et begrep, ikke bare i lokalsamfunnet, men også nasjonalt og internasjonalt. Løperne gleder seg til å delta og bruker disse dagene til forberedelser til den viktige vintersesongen.

Urimelig uttalelse

Dette og mer gjør at jeg reagerer når Monsø prøver å fremstille det som at Toppidrettsveka (og da spesielt i Aure) er i dalende form. Året 2020 er det vel ikke mange hverken i nærings- eller kulturliv som vil regne som et toppår, av helt åpenbare årsaker. På tross av dette klarte man å gjennomføre en begrenset utgave av TIV på en veldig god måte under særdeles vanskelige forhold med tanke på smittevernstiltakene og sikkerheten for publikum og utøvere. I følge tall fra TNS Gallup hadde sprinten på Aure en seerandel på 50%! Det vil si at samlet var det 510.000 (!) personer satte seg ned for å se på arrangementet fra lille Aure kommune som ble sendt på NRK1 og NRK2 fredagskvelden. Dette er ny rekord for TIV hva angår seertall på et enkeltløp og er ikke annet enn imponerende.

Toppidrettsveka i Aure – en folkefest?

Toppidrettsveka ble en TV-suksess

Ser man bort fra 2020 og tar for seg siste arrangement som ble gjennomført på «normal» måte, er det ikke mindre imponerende. I 2019 ble det gjennomført tre arrangement i Aure (fellesstart fra Aure sentrum til Brekka, prolog og sprint) og henholdsvis et på Hitra og i Trondheim. I tillegg ble det gjennomført et mosjonsløp ,«Opptur Brekka», fra Årvågsfjorden til toppen av Brekka med ny deltagerrekord. Med rundt 1,4 millioner tv-seere ble TIV det mest sette sommerskiarrangementet på TV i 2019 og fellesstarten fra Aure til Brekka ble den enkeltstående rulleskikonkurransen som kapret flest TV-seere den sommeren med 350.000 seere. Det er verdt å nevne at det er seks rulleskiarrangement som blir sendt på nasjonal TV i løpet av sommeren. I tillegg til dette var TIV i 2019 verdens største sommerskifestival, ingen andre sommerskiarrangement i verden hadde et så godt startfelt og ingen hadde et like stort publikum. TIV var rett og slett det største sommerskiarrangementet i VERDEN i 2019!

Med dette som bakteppe synes jeg Monsø sin uttalelse om at «tempoet i TIV har dalt betraktelig etter at Håvard Sagli (nåværende rådmann i Aure kommune) sluttet i eventbyrået som er arrangør», faller på sin egen urimelighet. Ser man i tillegg på regnskapstallene for Norway Events AS, ser man en positiv utvikling de siste fem årene.

Vel anvendte penger

Så er jo det store spørsmålet om Aure kommune sin økonomiske støtte TIV er vel anvendte penger. Svaret fra politikerne har så langt vært «ja». Samtidig har det alltid vært politiske diskusjoner rundt dette så lenge jeg har vært med i politikken, både om beløpsstørrelse og om man i det hele tatt skal gi støtte. Jeg har vært med på å støtte TIV, men i motsetning til det Monsø hevder har jeg aldri forventet en veldig stor avkastning på pengene som er gitt. I alle fall ikke i kroner og øre. Jeg har derimot forventninger til synergieffekter både i reiseliv og næringsliv for øvrig. Jeg har forventninger til at næringsaktører i kommunen griper mulighetene som ligger der og det opplever jeg at mange gjør, men det er helt sikkert et enda større potensiale. Jeg har forventninger til at TIV legger til rette for et godt samarbeid med lokalt næringsliv og kommunen. Jeg har forventninger om et tettere samarbeid med de kommunene som er medarrangører som kan gi effekter både for kommunen og for næringslivet. Dette er vanskelig å tallfeste i kroner på kort sikt, men klarer vi å få én ny arbeidsplass i kommunen eller to turister til på grunn av TIV, så er det positivt. Utvikling av næringsliv og det å få til en positiv utvikling i innbyggertall er et langsiktig arbeid som ikke hviler på et enslig idrettsarrangement, men TIV kan være en positiv bidragsyter i arbeidet. Svein Monsø var selv leder for Aure Næringsforum (ANF) i 2019 og det hadde vært interessant å vite hva ANF aktivt gjorde for å dra synergier ut av Toppidrettsveka for sine medlemmer? Vi snakker tross alt om flere timer med nasjonal TV-dekning både direkte og i opptak. Skulle man kjøpt seg TV-tid i like stort omfang, hadde det blitt en voldsom kostnad.

Det er også et annet viktig aspekt opp i dette, som er helt umulig å tallfeste. Samhørighet, stolthet, glede og engasjement. Det er det jeg opplever i forbindelse med TIV de siste årene. Jeg ser hvordan folket kommer sammen og slutter seg om det som skjer i bygda. Jeg og mange sambygdinger er stolte når vi ser de flotte bildene fra bygda vår rulle over TV-skjermen i beste sendetid. Jeg ser glede blant publikum, frivillige og arrangørene. Og engasjementet er stort blant bygdefolket. Det er ikke mange bygder på vår størrelse som har lignende arrangement å vise til og som når ut til et så stort publikum. Jeg har møtt folk fra alle kanter av landet som uoppfordret starter å snakke om den vakre kommunen vår, når de hører hvor jeg kommer fra, fordi de har sett TV-sendingene. Jeg tror egentlig ikke vi er helt klar over hvor stort nedslagsfelt dette har og hvor god pr det er, spesielt for Aure!

Får mye tilbake

Noe som derimot er enkelt å tallfeste er hva det generer i kroner til idrettslagene som er involvert i arrangementet. Aure idrettslag har mellom 2007-2019 fått en netto inntekt på 2.9 millioner kroner fra TIV. Dette er mye for et lokalt idrettslag og som gjør at de kan øke aktiviteten sin både for barn, unge og voksne. Viktig sett fra et folkehelseperspektiv!

Det kan også nevnes at folk fra Aure IL representerer både kontinuitet og bekler leder- og nøkkelrollene i TIV. Ikke bare i Aure, men på alle stedene arrangementet gjennomføres. Arrangementet er et gedigent dugnadsprosjekt med godt over 600 frivillige hvert år. Når det hevdes at «tempoet har dalt», rettes det ikke bare kritikk til lederen, men også til kontinuitetsbærerne og alle de 100-talls frivillige fra både Aure IL og de andre klubbene som er med.

Mange gode prosjekter

I Aure mangler det ikke på gode prosjekter som ønsker økonomisk støtte fra kommunen. Mange av de vil nok ikke generere så mye penger til kommunekassen, men veldig mange av de vil være med på å skape gode opplevelser for innbyggerne. Det bør også verdsettes! Jeg vet selv som kulturarrangør at hver en krone man kan få i støtte for å gjennomføre sitt prosjekt er kjærkommen. Jeg var i flere år med å arrangere rockefestivalen «Rock Mot Ras» i Todal i Aure. Dette var et arrangement som stort sett gikk i null og vi var helt avhengige av støtte fra kommunen og andre. Det siste året (2008) hadde vi over 1000 besøkende på et lite jorde i Todal og hadde nasjonal mediedekning. Det genererte minimalt tilbake til kommunekassen, men det ga gode opplevelser for ungdommer, voksne, bygdefolket i Todal og folk i kommunen forøvrig.

Det betyr ikke at vi som politikere skal kaste rundt oss med penger til alle mulige formål, men man må akseptere at alt kommunen gir støtte til ikke nødvendigvis genererer penger tilbake. Det kommer garantert til å bli en politisk diskusjon rundt kommunal støtte til både TIV og andre gode formål og slik kommer det til å være så lenge TIV eksiterer. Vi som er folkevalgte er ombudsmenn og -kvinner for folket og er satt til å gjøre prioriteringer og fatte vedtak til det beste for innbyggerne. Jeg har personlig fått veldig få negative tilbakemeldinger på at kommunen gir økonomisk støtte til TIV, men har fått veldig mange tilbakemeldinger av positiv art. Det sier meg at folket er glad for at det skjer noe i bygda og at vi bør heie frem de som sørger for de gode opplevelsene i stedet for å prøve å diskreditere de!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken